Licensavtalsrätt

Licensavtalsrätt

Att utforma och bedöma olika typer av bestämmelser i licensavtal är många gånger komplext. Inom ramen för kursen behandlas licensavtal avseende patent och varumärken, men även frågor rörande mönster och know-how berörs.

Under kursen kommer exempel på klausuler att visas och diskuteras. Vidare kommer den senaste utvecklingen på området att behandlas, med fokus på rättsutvecklingen i praxis och doktrin.

OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom

 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, jurister, processförare och andra som arbetar med licensavtal.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Definitionen av licensobjektet och frågor om licensens omfång
 • Bestämmandet av royalty samt andra frågor rörande betalningen
 • Avtalets varaktighet – frågor om uppsägning och hävning
 • Gränserna mellan licens, medgivande och samexistens
 • Internationella licenstvister, frågor om forum och lagval
 • Tolkning av licensavtal
 • Konkurrensrättsliga aspekter
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Detaljerad kurs och superbra med exempel av licensavtal."
 • "Föreläsarna hade mycket god kompetens inom området."
 • "Mycket bra innehåll och framförande."
 • "Utmärkt kursmaterial."
 • "Suveräna föreläsare. De håller en röd tråd igenom hela föreläsningen. Lätt att följa. Superbra helt enkelt!"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.