Hem

Designrätt – de överlappande skydden

Designrätt – de överlappande skydden

Designrätt är en speciell del av immaterialrätten, inte minst eftersom olika personer avser olika saker. I vissa fall avses enbart mönsterrätt i andra fall alla de olika möjligheter som finns till att skydda formgivning. 

Design i sig framhålls allt oftare som något avgörande för många verksamheter, inte minst beträffande digitala tjänster. De rättsliga skydden för design kan vara svåra att överblicka. Ibland är de överlappande, ibland inte. Skyddet för ett och samma föremål kan variera i allt från definitionen av det som skyddas till skyddets uppkomst, från skyddsomfång till skyddstid. 

Denna kurs belyser de överlappande skydden och sätter in mönsterrätten i sitt sammanhang. Frågor kring relationen mellan de olika rättigheterna, såsom hur relationen form och funktion ser ut, belyses också. Kursen behandlar mönsterrätt, känneteckensrätt, upphovsrätt samt marknadsrätt. 

Området är under utveckling, inte minst genom EU-rätten. Detta gäller både nya regler och ny rättspraxis. Under kursen kommer också den reformering av mönsterrätten som aviserats av EU-kommissionen att diskuteras. 

I kursmaterialet ingår även boken ”Designrätt – de överlappande skydden” skriven av föreläsaren Christina Wainikka. 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Aktuell mönsterrätt inklusive ny rättspraxis
 • Upphovsrättens utveckling inom EU beträffande design
 • Glidningen mellan varumärkesrätten och marknadsrätten via rättspraxis från EUD
 • Inverkan av nya tekniska möjligheter, såsom 3D-skrivare
 • Rättspraxis kring funktion inom mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
 • Tjänstedesign och dess roll
 • Skillnader mellan de överlappande skydden beträffande uppkomst, skydd och skyddsomfång
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Betydelsen av design och de olika motiven bakom design
  • Estetiska skäl för design
  • Mönsterrätt
  • Upphovsrätt
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Kommunikationsperspektivet på design
  • Varumärkesrätt
  • Marknadsrätt
  • Funktionsperspektivet på design
  • Patenträtt
  • Skydd för företagshemligheter
  • Utseendeskyddens relation till funktion
  • Tjänstedesign
  • Frånvaro av direkt skydd
  • Användning av immaterialrättigheter som grund för kommersialisering
  • Design som process
  • Effekterna av de överlappande skydden
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Mycket bra. Tydligt innehåll och levande presenterat"
 • "Väldigt bra, imponerande kunskaper inom området och pedagogisk"
 • "Påläst, kunnig, fokuserad, alert och rolig. En jättebra föreläsare!!"
 • "Föreläsaren var proffsig och pedagogisk. Bra att få en sammanhållande presentation om de olika skyddsformerna och hur de överlappar varandra."

Anmälan till kurs

 • 6 maj 2020

  Kl 09.30-16.30

 • Designrätt – de överlappande skydden

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 600 kr inklusive frukost, lunch, fika, kursdokumentation samt bok. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, biträdande jurister, bolags- och patentjurister samt övriga som berörs av det immaterialrättsliga området.

Läs även om

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Musikjuridik

Filmjuridik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

Immaterialrättens struktur