Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Designrätt – de överlappande skydden

Designrätt – de överlappande skydden

Designrätt är en speciell del av immaterialrätten, inte minst eftersom olika personer avser olika saker. I vissa fall avses enbart mönsterrätt i andra fall alla de olika möjligheter som finns till att skydda formgivning. 

Design i sig framhålls allt oftare som något avgörande för många verksamheter, inte minst beträffande digitala tjänster. De rättsliga skydden för design kan vara svåra att överblicka. Ibland är de överlappande, ibland inte. Skyddet för ett och samma föremål kan variera i allt från definitionen av det som skyddas till skyddets uppkomst, från skyddsomfång till skyddstid. 

Denna kurs belyser de överlappande skydden och sätter in mönsterrätten i sitt sammanhang. Frågor kring relationen mellan de olika rättigheterna, såsom hur relationen form och funktion ser ut, belyses också. Kursen behandlar mönsterrätt, känneteckensrätt, upphovsrätt samt marknadsrätt. 

Området är under utveckling, inte minst genom EU-rätten. En modernisering av mönsterrätten har av EU-kommissionen lyfts som en central del av Intellectual Property Action Plan. Under kursen kommer de förslag som hittills kommunicerats att lyftas och diskuteras.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, biträdande jurister, bolags- och patentjurister samt övriga som berörs av det immaterialrättsliga området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Aktuell mönsterrätt inklusive ny rättspraxis
 • Upphovsrättens utveckling inom EU beträffande design
 • Glidningen mellan varumärkesrätten och marknadsrätten via rättspraxis från EUD
 • Inverkan av nya tekniska möjligheter, såsom 3D-skrivare
 • Rättspraxis kring funktion inom mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
 • Tjänstedesign och dess roll
 • Skillnader mellan de överlappande skydden beträffande uppkomst, skydd och skyddsomfång
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra. Tydligt innehåll och levande presenterat"
 • "Väldigt bra, imponerande kunskaper inom området och pedagogisk"
 • "Påläst, kunnig, fokuserad, alert och rolig. En jättebra föreläsare!!"
 • "Föreläsaren var proffsig och pedagogisk. Bra att få en sammanhållande presentation om de olika skyddsformerna och hur de överlappar varandra."
 • "Duktig föreläsare, bra presentationsmaterial. Underhållande och öppen."