Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

GDPR 3 – avancerat dataskydd

GDPR 3 – avancerat dataskydd

Hur uppnås ett dataskydd som på djupet är integrerat i verksamheten? Hur ska kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard förstås och hur kan dessa principer genomföras i praktiken?

Allt fler organisationer börjar använda sig av artificiell intelligens och analys av stora datamängder. Under vilka förutsättningar går denna utveckling att förena med GDPR:s krav? Fokus riktas också mot dataskyddskrav i samband med anskaffning av it och andra avtalsrelaterade frågor.

Under ett inledande nyhetsblock ges en översikt över den senaste rättsutvecklingen och vissa dagsaktuella frågor. Kursen ger även tillfälle till erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera praktiska framgångsfaktorer med andra dataskyddsspecialister.

Boka GDPR 1-3 samtidigt till paketpriset 21 900 kr (ex.moms).

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har grundläggande kunskaper om dataskydd (motsvarande kursen GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning) och som vill få nya insikter om det praktiska arbetet med dataskydd samt fördjupade kunskaper om utvalda rättsliga frågor. Kursen är relevant både för privat och offentlig sektor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Senaste nytt: Ny praxis, nya vägledningar m.m.
 • Aktuella frågor för den som arbetar med dataskydd
 • Behovet av ett fördjupat dataskyddsarbete
 • Hur skapas ett dataskydd som är integrerat i verksamheten?
 • Inbyggt dataskydd i teori och praktik
 • Rättslig grund för behandlingen – fördjupad analys och praktiskt tillvägagångssätt
 • AI och big data – går det att förena med dataskydd?
 • Automatiserade beslut: Hur ska artikel 22 i GDPR tolkas och implementeras?
 • Maskininlärning med hjälp av personuppgifter
 • Fördjupning i de rättsliga grunderna – ny rättsutveckling samt praktiska överväganden
 • GDPR i avtalssituationer
 • Dataskyddskrav vid anskaffning av IT
 • Erfarenhetsutbyte och frågor
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Nyheter och aktuella frågor
  • Viktiga nya domar från EU-domstolen
  • Annan praxis
  • Vägledningar m.m.
  • ”Heta frågor” i dataskyddsarbetet
  • Erfarenhetsutbyte
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • GDPR 2.0 – ett dataskydd fullt integrerat i verksamheten
  • Behovet av ett fördjupat dataskyddsarbete
  • Ett heltäckande dataskyddsprogram
  • Vilka rutiner bör finnas på plats?
  • Nyckelfrågor och framgångsfaktorer
  • Rundabordsdiskussion
 • 11.30
  • Lunch
 • 12.30
  • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard – teori och praktik
  • Direkta rättsliga skyldigheter, men även möjligheter att effektivisera och förbättra dataskyddet
  • Vad kräver artikel 25 GDPR?
 • 14.00
  • Fika
 • 14.15
  • AI, big data och dataskydd
  • Möjligheter och risker med AI
  • Maskininlärning med personuppgifter: När är det möjligt?
  • När är reglerna om automatiserat beslutsfattande tillämpliga?
  • Möjliga strategier för att efterleva GDPR
  • Juristens/dataskyddsexpertens roll
 • 15.15
  • GDPR i avtalssituationer
  • GDPR-krav vid anskaffning – hur bör man tänka?
  • Biträdesavtal och avtal om gemensamt personuppgiftsansvar
  • Uppföljning av biträdesavtal, granskning av nya biträden
  • Särskilt om offentlig upphandling
  • Erfarenhetsutbyte
 • 16.00
  • Frågor och diskussion
 • 16.30
  • Avslutning

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.