Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning

Den rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Kursen avslutas med en praktisk checklista för dataskyddsarbetet.

Boka GDPR 1-3 samtidigt till paketpriset 21 900 kr (ex.moms).

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om dataskydd

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Dataskyddets grunder: Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
 • Översikt över olika dataskyddsregler.
 • Dataskyddsförordningens centrala bestämmelser.
 • När är förordningen tillämplig? Vad är en personuppgift?
 • När är behandlingen av personuppgifter tillåten?
 • Särskilda regler om känsliga personuppgifter och lagöverträdelser.
 • Registrerades rättigheter: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Krav på dataskyddsombud, incidentrapportering, konsekvensbedömning avseende dataskydd, förteckning över behandling m.m.
 • Praktisk tillämpning i privat respektive offentlig sektor. Möjlighet att ställa frågor.
 • Förhållandet till offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.
 • Behandling för marknadsföringsändamål.
 • Överföring av personuppgifter till tredje land.
 • Nationell kompletterande reglering, t.ex. dataskyddslagen och kamerabevakningslagen.
 • Sanktioner vid överträdelser.
 • Checklista för det praktiska dataskyddsarbetet.
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Dataskyddets grunder, begrepp, grundläggande regler och rättskällor. (DW)
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Genomgång av dataskyddsförordningen 1 (DW)
 • 11.30
  • Lunch
 • 12.30
  • Genomgång av dataskyddsförordningen 2 (DW)
 • 13.40
  • Fika
 • 13.55
  • Genomgång av dataskyddsförordningen 3 (SÖ)
  • Kamerabevakningingslagen.
 • 15.20
  • SPÅR 1 - Offentlig sektor – frågor och diskussion (SÖ)
  • SPÅR 2 - Privat sektor – frågor och diskussion (DW)
 • 16.05
  • Praktisk checklista och frågor (DW)
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.