Kontakta oss

ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten

En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. Under dagen kommer vi att gå igenom vad som utgör ÄTA-arbeten, beställarens ändringsbefogenhet och avbeställningsrätt, entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg. Formkraven och dess undantag behandlas, liksom ansvaret för lämnade uppgifter och tekniska lösningar samt likställda eller föranledda ÄTA-arbeten. Vi går också igenom hur ÄTA-arbeten förhåller sig till hinder och rubbning samt hur ÄTA-arbeten ersätts. Ytterligare frågor är ansvaret för ÄTA-arbeten samt tidsmässiga konsekvenser av ÄTA-arbeten. Likheter och skillnader mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad behandlas också.

Högsta domstolens nyare praxis inom entreprenadrätten har skapat osäkerhet om vad som gäller på flera områden, vilket kan leda till att tvisterna inom byggbranschen ökar. Under kursen kommer vi löpande att behandla särdragen hos entreprenadavtalet parallellt med obligationsrättsliga principer och köplagen för att bedöma rättsläget i de olika frågorna kopplade till ÄTA-arbeten. Praxis kommer också att gås igenom.

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister och bolagsjurister som kommer i kontakt med entreprenadrättens ansvarsregler samt övriga som vill hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad är/utgör ett ÄTA-arbete?
 • Formkraven och undantagen (oskälighetsbedömningen och andra grunder)
 • Gränsdragningen mot rubbning, hinder m.m.
 • Vad gäller för arbeten som inte faller inom definitionen av ÄTA-arbeten?
 • Ersättning för ÄTA-arbeten
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion.
  • Vad är ett ÄTA-arbete.
  • Den nya entreprenadrätten.
  • Kontraktsarbeten.
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Kontraktsarbetenas omfattning.
  • Föreskrivna ÄTA-arbeten.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Kalkylförutsättningar, likställd ÄTA, formkrav.
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Ersättning och tid. Gränsdragning mot näraliggande ersättning.
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Lysande - har har inte fått så mycket goda skratt och kunskap på någon kurs tidigare"
 • "Jag tycker att Mattias är en väldigt bra och kunnig föreläsare som har förmågan att få ett ganska "tråkigt" ämne att bli väldigt intressant."
 • "Engagerad föreläsare med bra praktiska exempel. Härlig att lyssna på!"
 • "Mycket bra och kunnig föreläsare."
 • "Mattias Nilsson gjorde ett utmärkt jobb!"