Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Frågor som diskuteras mellan parterna i nästan varje entreprenad är hur olika ersättningar ska beräknas. Det kan gälla vilka poster som är ersättningsgilla i en löpande räkning, innebörden av en incitamentsöverenskommelse eller ett takpris, hur ett avgående ÄTA-arbete ska beräknas eller vad som ska ingå i hindersersättning.

Kursen tar sikte på de olika ersättningsreglerna. Vi går igenom de vanligaste ersättningsmodellerna – fast pris, mängdkontrakt, löpande räkning och grundläggande incitamentskontrakt. Även skillnaden mellan fast pris, takpris, rikt- eller budgetpris och prisuppgifter behandlas. Vi går särskilt igenom de olika kraven som kan ställas på en löpande räkning och vad som ingår i de olika ersättningsgilla posterna för material, arbetare, arbetsledning o s v respektive entreprenörarvodet samt olika förenklade modeller för löpande räkning.

En fråga är skillnader och likheter mellan ersättning för utfört arbete (kontraktsarbete och ÄTA-arbete) respektive ersättning för liden skada (hindersersättning, skadestånd med mera). Ersättning för ÄTA-arbete behandlas särskilt, liksom vissa utgångspunkter för beräkning av hindersersättning, rubbningsersättning och skadestånd. Vi kommer också att gå igenom vissa juridiska principer som adekvat kausalitet och skadebegränsningsplikt och hur de påverkar beräkningen.

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06. Den vänder sig till dig som redan har grundläggande kunskap i entreprenadrätt och viss vana av AB-avtalen. Vi går också igenom relevant rättspraxis på området och hur Högsta domstolens syn på entreprenadrätten påverkar bedömningen av olika frågor kopplade till ersättning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, försäkringsjurister, tjänstemän, byggledare och andra i byggbranschen (på beställar- eller entreprenörssidan) samt övriga som vill hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt och av AB-avtalen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Genomgång av olika ersättningsmodeller
 • Kraven på en löpande räkning
 • Tolkning av ersättningsöverenskommelser
 • Skadestånd och principer för skadeberäkning
 • Hindersersättning, rubbningsersättning och forcering
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Bra exempel. Bra med möjlighet till diskussion och frågor. Bra med den specifika inriktningen så att detaljer kan diskuteras"
 • "Mycket intressant med fördjupningen om reglerna om löpande räkning. Trevliga lokaler och bra ordnat med mat och fika"
 • "Bra och strukturerat upplagt. Vi hade så många intressanta frågor att diskutera!"
 • "Oerhört bra presentation"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.