Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Under kursen kommer den senaste utvecklingen av svensk och europeisk varumärkesrätt att behandlas. Utvecklingen på varumärkesområdet går framåt i snabb takt, inte minst genom svenska och europeiska domstolars avgöranden. Förändringarna av EU:s lagstiftning på varumärkesområdet är också märkbara. Vidare kommer Brexit att få intressanta verkningar.

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister, ombud och övriga som arbetar med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Aktuell varumärkespraxis i EU-domstolen
 • Vad har hänt i PMD/PMÖD/HD?
 • Varumärkesrättsliga utvecklingslinjer i övriga medlemsstaters praxis
 • Implementeringen av varumärkesdirektivet i svensk rätt
 • Vilka förändringar för den nya europeiska varumärkesförordningen med sig?
 • Hur kommer Brexit att påverka den europeiska varumärkesrätten?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "En av de starkaste och mest pedagogiska föreläsarna jag stött på!"
 • "Extremt duktig och rolig föreläsare."
 • "Richard Wessman är en otroligt duktig föreläsare. Lätt att följa. Superbra helt enkelt!"