Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Under dagen behandlas Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten. Kursen kommer att avslutas med en case-baserad övning.

 

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister, ombud och övriga som arbetar med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Brexit – nuvarande status och möjliga framtida scenarier
 • På vilka sätt kommer varumärkes-, patent-, design- och upphovsrätten att påverkas av Brexit?
 • Vad måste svenska och internationella företag redan nu tänka på från immaterialrättslig synpunkt?
 • Vilka specifika åtgärder bör vidtas, t. ex. när det gäller portföljhantering, invändningsärenden, intrångsprocesser och immaterialrättsliga avtal (såsom samtycke/samexistens/licens)?
 • Hur kan marknadsföringsrätten komma att påverkas av Brexit?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra och avslappnat."
 • "Richard Wessman är mycket bra, som alltid."
 • "Avslappnad stämning, mycket informativt och bra dialoger som ligger nära det praktiska arbetslivet."
 • "Mycket intressant diskussion angående möjliga följder av Brexit i förhållande till IP-rättigheter."