Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

Läkemedelspatent och tilläggsskydd 

Flera faktorer gör att läkemedel är mycket intressanta ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Läkemedel bygger på kemiska substanser och genetiskt material, de är resultat av mångårig och dyr forskning och försäljningen är reglerad. Läkemedel är produkter som ställer centrala immaterialrättsliga frågeställningar på sin spets.

Tillämpning av till synes enkla patenträttsliga regler som till exempel nyhetskravet och krav på tydlig beskrivning blir ofta till synnerligen komplicerade frågor när det gäller läkemedel. Samtidigt öppnar möjligheten till att få patent på olika användningar av samma grundprodukt upp för tolkningar och utmaningar när det gäller patentets skyddsomfång och intrångsbedömning. Som om det inte var nog med komplicerade frågeställningar inom ramen för tillämpningen och tolkningen av patenträttsliga regler på kemiska och genbaserade uppfinningar, ger sättet på vilket läkemedel säljs och det regelverk som är kopplat till det upphov till komplikationer, men öppnar även upp för nya möjligheter för rättighetsinnehavare och generiska tillverkare.

Kursen ger insikt i frågor som berör nyhetskrav och uppfinningshöjd för läkemedel samt även hur övriga patenträttsliga krav tillämpas på moderna läkemedel. I kursen behandlas de centrala delarna i Tilläggskyddsförordningen samt hur denna interagerar med Barnförordningen och orphan drugs. Centralt i kursen är utvecklingen i praxis från CJEU.

Vidare belyser kursen utmaningen med att kombinera det traditionella immaterialrättssystemet med nya ensamrättsformer. Genom kursen ges deltagarna kunskap om praxis från ett antal olika nationella domstolar som handlar om frågor som berör skyddet för läkemedelsprodukter.

 

Målgrupp

Jurister, advokater, patentombud och andra som arbetar för eller inom inom läkemedelsindustrin.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Nyhetskrav och ”sufficiency of disclosure”
 • Tilläggskyddsförordning: Senaste praxis från CJEU och PMD, PMÖD
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006
 • Barnförordning – möjligheter och utmaningar
 • Orphan Drugs – vad innebär det för den moderna läkemedelsindustrin?
 • Skinny Labelling
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • Kursen överträffade mina förväntningar vad gäller bredden i de frågor som behandlades.
 • Åsa och Frantzeska var en bra mix, med lite olika fokusområden och erfarenheter som kompletterade varandra.
 • Djupgående och informativa föreläsare, samtidigt som de fick med grunderna till de olika frågeställningarna. Bra!