Nya och etablerade standardavtalsvillkor på IT-området

Nya och etablerade standardavtalsvillkor på IT-området

För att på ett effektivt sätt kunna arbeta med IT-avtal idag behöver man känna till de standardavtalsvillkoren som finns på marknaden. En nyhet är att eSam tagit fram IT-avtalsvillkor anpassade för inköp av IT-tjänster inom offentlig sektor. Villkoren kan med fördel användas även av privata kunder och ger då ett mer kundvänligt alternativ till IT-företagens allmänna villkor som sedan många år är etablerade och mer leverantörsvänliga.

Utbildningen inleds med en allmän beskrivning av de vanligaste it-avtalstyperna och deras bakgrund. Därefter går vi igenom de standardavtalsvillkor som idag finns på den svenska marknaden och fokuserar särskilt på eSams nya IT-avtalsvillkor och Tech Sverige Allmänna bestämmelser (tidigare IT-företagens Allmänna bestämmelser). En utblick görs också av de IT-avtalsvillkor som finns utanför Sveriges gränser. Vi går också igenom hur standardavtalsvillkoret ska hanteras som bilaga till IT-avtalet och i förhållande till övriga bilagor. 

Större delen av dagen ägnas åt att gå igenom och jämföra väsentliga regleringar i tre centrala IT-avtalsvillkor – IT-konsult, IT-projekt & IT-drift. Vi tittar på likheter och olikheter i regleringarnas innehåll, uppbyggnad och balansering. Vi jämför de typiska regleringarna för den aktuella IT-avtalstypen och diskuterar innehållet i mini-workshops. 

Efter kursen ska man vara väl orienterad i de olika IT-avtalstyper och de standardavtalsvillkoren som idag finns på IT-avtalsområdet. Särskild uppmärksamhet kommer ägnas åt eSams nya IT-avtalsvillkor som erbjuder nya mer kundvänliga regleringar. Utbildningen syftar till att utveckla kunskap och förståelse kring de väsentliga regleringarna i några av våra vanligast förkommande IT-avtalsvillkor.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper på IT-avtalsområdet och som i olika sammanhang kommer i kontakt med de olika IT-avtalsvillkoren såsom bolagsjurister, inköpare, verksjurister, biträdande jurister, upphandlare, avtalsförvaltare samt advokater som vill få en teoretisk genomgång och praktiska tips vid användande av standardavtalsvillkoren på IT-avtalsområdet. Deltagarna bör ha viss avtalsrättslig kompetens och tidigare kommit i kontakt med olika IT-avtal och standardavtalsvillkor, för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Beskrivning av de vanligaste IT-avtalstyperna och deras bakgrund
 • Genomgång av IT-avtalsvillkor på den svenska marknaden
 • Standardavtalsvillkoret som en del av IT-avtalet och i förhållande till övriga bilagor
 • Särskilt fokus på eSams nya IT-avtalsmallar
 • Genomgång av tre centrala IT-avtalsvillkor – IT-konsult, IT-projekt & IT-drift (jämförelse av eSams och IT-företagens avtalsvillkor)
 • Praktiska moment i mini-workshop där deltagarna får arbeta med nyckelregleringar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.15
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.15
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.