Blockchain och juridiken

Blockchain och juridiken

Blockchain (blockkedja) är en teknologi som spåtts revolutionera de flesta områden. Teknologin kan förenklat beskrivas som en digital loggbok som flera parter har tillgång till samtidigt och som alla kan redigera i tillsammans. Blockchain är den bakomliggande teknologin som möjliggör den virtuella valutan bitcoin men flera andra användningsområden finns påtänkta, såsom överföring av rättigheter digitalt. Det stora genomslaget har till synes inte skett än. En anledning till detta är sannolikt att området fortfarande är relativt outforskat ur ett rättsligt perspektiv. Samtidigt finns allt fler blockchain-baserade lösningar som föreslås för aktörer inom både privat och offentlig sektor.

Den här kursen syftar till att ge en introduktion till teknologin och dess möjligheter samt att skapa en förståelse för vissa av de rättsliga frågeställningar som kan uppkomma för den som vill använda sig av en blockchain-lösning. Kursen vänder sig främst till jurister, advokater och chefer som kan stöta på blockchain i sin yrkesroll eller som bara har ett intresse för att lära sig om en teknologi som har sagts kunna bli lika viktig som internet.

Eftersom blockchain i grunden är en teknologi, och då det i huvudsak saknas juridisk litteratur på området, kommer kursen att fokusera på att beskriva blockchain utifrån olika användningsfall. Kursen kräver ingen förkunskap i IT.  

Målgrupp

Jurister och advokater, eller personer med liknande roller, inom privat och offentlig sektor som kan stöta på blockchain i sin yrkesroll eller de som är intresserade och vill veta mer om blockchain generellt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Blockchain som teknik och dess implikationer för sådant som digitala original
 • Blockchain och GDRP
 • Rättsliga frågeställningar vid användandet av blockchain
 • Smarta kontrakt
 • Tokens och crypto/virtuella valutor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.