Equine Law – Om juridik kring hästar

Equine Law – Om juridik kring hästar

Det finns runt 360 000 hästar i Sverige och hästnäringen omsätter över 20 miljarder kr årligen. I domstol förekommer många tvister relaterade till häst, de allra flesta köprättsliga. Juridiken kring häst spänner över en rad rättsområden och brukar benämnas Equine Law, alltså hästjuridik. Kursen ger en fördjupning i de särskilda problem som förekommer inom Equine Law med särskilt fokus på tvister om fel i häst.

Det finns mycket få prejudikat som berör fel i sålt djur. Senast HD prövade frågan om fel i häst var 1976 och gällde fel i form av hovsjukdomen fång, NJA 1976 s. 678. Den rika hovrättspraxis som rör fel i häst är på sina håll brokig. Ett generellt problem är att våra köplagar inte är anpassade för levande djur. En tävlingshästs hälsa och prestation kan på sätt och vis jämföras med en elitidrottares. Inte sällan förekommer komplicerade veterinärmedicinska frågor.

Det finns i princip tre typer av fel som regelmässigt uppkommer efter försäljning av häst – veterinärmedicinska fel, beteendefel och rådighetsfel. Ombud i denna typ av mål får ofta relatera till köprättslig praxis som rör andra varor och försöka översätta denna till häst. Kursen behandlar dessa frågor liksom andra juridiska frågeställningar som typiskt sett uppkommer kring hästar.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, jurister, hästföretagare samt andra praktiker som arbetar med juridiska frågeställningar som uppkommer kring hästar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Typiska processuella frågor vid tvist om fel i häst
 • Olika fel förekommande i häst
 • Kontraktsskrivning vid hästförsäljning och hästutbildning
 • Om ansvaret vid häst i träning
 • Juridiken kring inackordering och boxhyra
 • Andelsägande av häst
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Kursen överträffade mina förväntningar. Kursen var anpassad för den praktiskt verksamma juristen."
 • "De båda föreläsarna var väldigt bra och engagerade. Det blev en interaktiv och givande dag."
 • "Kursen gav svar på relevanta frågor och rättsfall med förankring i praktisk tillämpning. Både Dan och Cecilia var mycket engagerade föreläsare."
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.