Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Equine Law – Om juridik kring hästar

Webbinarium Equine Law – Om juridik kring hästar

Det finns runt 360 000 hästar i Sverige och hästnäringen omsätter över 20 miljarder kr årligen. I domstol förekommer många tvister relaterade till häst, de allra flesta köprättsliga. Juridiken kring häst spänner över en rad rättsområden och brukar benämnas Equine Law, alltså hästjuridik. Kursen ger en fördjupning i de särskilda problem som förekommer inom Equine Law med särskilt fokus på tvister om fel i häst.

Det finns mycket få prejudikat som berör fel i sålt djur. Senast HD prövade frågan om fel i häst var 1976 och gällde fel i form av hovsjukdomen fång, NJA 1976 s. 678. Den rika hovrättspraxis som rör fel i häst är på sina håll brokig. Ett generellt problem är att våra köplagar inte är anpassade för levande djur. En tävlingshästs hälsa och prestation kan på sätt och vis jämföras med en elitidrottares. Inte sällan förekommer komplicerade veterinärmedicinska frågor.

Det finns i princip tre typer av fel som regelmässigt uppkommer efter försäljning av häst – veterinärmedicinska fel, beteendefel och rådighetsfel. Ombud i denna typ av mål får ofta relatera till köprättslig praxis som rör andra varor och försöka översätta denna till häst. Kursen behandlar dessa frågor liksom andra juridiska frågeställningar som typiskt sett uppkommer kring hästar.

OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, jurister, hästföretagare samt andra praktiker som arbetar med juridiska frågeställningar som uppkommer kring hästar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättsligt fel? – Vad är egentligen ”väsentligt rättsligt fel” i hästaffärer
 • Reklamation samt undersökning av vara före och efter köp – hur förhåller sig detta vad gäller hästar och eventuell skillnad mellan konsument och/eller näringsidkare?
 • När är man vad dvs näringsidkare eller konsument? Hur bedöms detta och vilka faktorer kan avgöra i eventuella gränsfall?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Webbinariet startar
 • 12.00
  • Avslut
Deltagarna tycker
 • "Kursen överträffade mina förväntningar. Kursen var anpassad för den praktiskt verksamma."
 • "De båda föreläsarna var väldigt bra och engagerade. Det blev en interaktiv och givande dag."
 • "Kursen gav svar på relevanta frågor och rättsfall med förankring i praktisk tillämpning. Både Dan och Cecilia var mycket engagerade föreläsare."