Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Entreprenadrättslig nyhetsdag

Entreprenadrättslig nyhetsdag

Högsta domstolen har under senare tid visat intresse för entreprenadrättsliga frågor. Samtidigt prövas årligen ett flertal entreprenadrättsliga mål i hovrätterna, den entreprenadrättsliga litteraturen blir mer omfattande och Svensk Byggtjänst ger ut nya versioner av AMA AF och en ny AMA Funktion. 

Under en dag går vi igenom den senaste rättsutvecklingen inom entreprenadrättens område. Vi kommer också att beröra några allmänna civilrättsliga och avtalsrättsliga avgöranden som inte enbart tar sikte på entreprenadrättsliga frågor, men som berör entreprenader. 

Kursen bygger på att du kan grunderna i entreprenadrätten, eftersom den spänner över ett brett fält. Den riktar sig till jurister eller personer inom bygg- och fastighetsbranschen (beställare, entreprenörer eller konsulter) som vill få en uppdatering på den senaste utvecklingen. Det ges också stor möjlighet till frågor och diskussioner i gruppen. Kursen är inriktad på civilrättsliga frågor avseende entreprenader och inte exempelvis offentlig upphandling eller miljörätt.

Målgrupp

Advokater, jurister samt personer inom bygg- och fastighetsbranschen (beställare, entreprenörer eller konsulter.)

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Genomgång av senaste års praxis från Högsta domstolen och diskussion om rättsutvecklingen
 • Tematisk genomgång av ett antal rättsfall från hovrätten
 • Uppdatering om andra rättskällor och förändringar inom entreprenadrätten
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.