Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Sexualbrott mot barn via internet

Sexualbrott mot barn via internet

Internet har förändrat vårt sätt att kommunicera från grunden. Detta gäller inte minst de unga, som växt upp med internet som en naturlig del av livet. Utvecklingen har gått med en sådan hastighet att det är svårt för många vuxna att förstå i vilken utsträckning majoriteten av ungdomar lever sina liv på internet och vad de riskerar att möta där.

Där barn och unga finns, där finns också förövarna – de vuxna som använder internet och den anonymitet som nätet möjliggör för att kontakta unga i sexuellt syfte. Kontakterna med förövarna kan leda till att de unga utsätts för olika brott, kanske utan att de ens förstår att det som de varit med om är ett allvarligt brott.

Vi kommer under dagen att ge en bild av barns och ungas internetanvändning samt vilka faktorer som medför att just barn riskerar att utsättas för sexualbrott via internet. Vi kommer också att beskriva våra erfarenheter av vilka förövarna är och vilka metoder de använder för förståelse för de mekanismer som möjliggör dessa brott.

Genom den rättsutveckling som skett de senaste åren kan vi konstatera att alla sexualbrott är genomförbara på distans, till och med våldtäkt. Vi kommer under dagen att gå igenom hur lagstiftningen och rättsutvecklingen ser ut för att ge en bild av hur domstolar och lagstiftare ser på denna typ av brott. Vi kommer också lyfta vilka behov som finns för att lagstiftning och juridik i framtiden ska kunna hålla jämna steg med informationssamhället.

Kursdagen genomförs i föreläsningsform med gemensamma diskussioner och många konkreta exempel.

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, domare, åklagare samt jurister inom privat eller offentlig sektor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Gärningsmän på nätet – vilka är de?
 • Utbud och efterfrågan
 • Förövares modus operandi
 • Ungdomar på nätet
 • Brottsoffren – vilka är de?
 • Identifiering av brottsoffer
 • Sexualbrott via internet. Juridiken: lagstiftning och praxis
 • Tvångsmedel i it-miljö
 • Framtida rättsutveckling
 • Internationella aspekter
 • Case-studier: Operation Relapse med flera
 • Förebyggande åtgärder
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Engagerat, sakligt och bra"
 • "Bra upplägg och mycket bra och intressanta diskussioner"
 • "Aktuellt, engagerat och lyhört"