Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Häktning i Brottmål

Häktning är det mest ingripande av de straffprocessuella tvångsmedlen och förekommer i mycket stor utsträckning. God kännedom om reglerna är därför av vikt för samtliga domstolsaktörer. I kursen går vi igenom bl.a. beviskrav, straffskalor, de särskilda häktningsskälen, proportionalitet, ungdomar och häktning vid huvudförhandling och dom och EKMR:s praktiska betydelse.

Efter genomgången kurs kommer deltagaren att ha haft nytta av sina kunskaper när han eller hon är involverad i ett brottmål där häktning förekommer, exempelvis vid häktningsförhandling, när handläggningsfrågor dyker upp och vid huvudförhandling.   

I priset för kursen ingår boken ”Häktning” som är skriven av kursens föreläsare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare men kan vara av värde även för poliser, socialsekreterare eller övriga med behov av förståelse för häktning som straffprocessuellt tvångsmedel. Även journalister med behov av att känna till mer om ämnet skulle kunna ha nytta av kursen.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.