Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Att tvista i hovrätt

Att tvista i hovrätt

Är hovrättsprocessen bara en upprepning av tingsrättsprocessen? Eller kan du använda regler och strategier för att förhindra att processen bara blir en repris? Och vad bör du tänka på vid tingsrätten för att säkra framgång i hovrätten?

Under den här dagen får du en genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål och ett mer praktiskt perspektiv på ombudets roll i hovrätten. Hela processen kommer att gås igenom: från hur överklagandet bör vara utformat, bestämmelserna om prövningstillstånd till huvudförhandlingen och hur du kan hantera bevisningen.

Syftet med kursen är att skapa större trygghet i regelverket men även i de praktiska frågorna, hur man faktiskt gör eller borde göra. Föreläsarna har relevanta erfarenheter av tvistemålsprocessen i hovrätten från domar- och ombudsperspektiv. Tid kommer att ges till frågor och diskussion.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och övriga jurister som önskar få ökad förståelse för hur processen i hovrätten går till. Även de som efter flera års verksamhet önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka beslut och domar kan överklagas?
 • Hur går processen rent faktiskt till i hovrätten för överklagade beslut respektive domar, samt något om referentens och beredningschefens roll.
 • Överklagandet - Hur ska det vara utformat, formellt, materiellt och stilistiskt? När begärs ersättning för kostnader? Skälen för prövningstillstånd
 • Ändring av yrkanden och grunder och möjligheterna att åberopa nya bevis
 • Tingsrättsprocessens relevans för hovrättsprocessen
 • Tredskande motpart i hovrätten
 • Sammanträde för muntlig förberedelse i hovrätten?
 • Förlikningsfrågan
 • Huvudförhandlingen (hanteringen av tingsrättens dom. Muntlig sakframställning. Särskilt om möjligheterna till tilläggs-/omförhör. Syn. Frågor utanför bevistema. Plädering).
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering
 • 09.15
  • Kursen startar
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.15
  • Fortsättning
 • 14.30
  • Fika
 • 14.50
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Skickliga och mycket positiva och trevliga föreläsare. Mycket bra kurs med bra urval av ämnen"
 • "En rejäl genomgång av hovrättsprocessen som jag avgjort kommer att ha nytta av"
 • "Schysst proffsig attityd och prestigelös atmosfär. Bra dialog mellan kursledare. Perfekt kombo!"
 • "Synnerligen bra"
 • "Väldigt givande att höra om hovrättsprocessen inifrån. Handfasta tips och konklusioner. Mycket bra upplägg på genomgång och information"
 • "Bra upplägg. Välstrukturerat. Relevanta frågeställningar"
 • "Bra, digitaliseringen ställer krav på föreläsarna som de skötte toppen, och pauser är viktigt och fanns."
 • "Bra, känns värdefullt med en genomgång av det praktiska arbetet på HovR"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.