Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen är deltagarna medvetna om vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen.

Kursen inriktas på praktisk handläggning, t. ex. hur ombuden använder stämningsansökan, svaromål, tidsplan och sammanställning för att ta till vara sin klients talan. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.

Kursledarna är författare till Tvistemålsprocessen I – en handledning för förberedelsen, vilken även ingår i kursmaterialet. Boken innehåller bl.a. avsnitt om kvarstad, rättegångshinder, inhibition och rättegångskostnadssanktion.

Vid samtidig bokning av alla tre tvistemålskurserna erhålles 10% rabatt.​

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som önskar få ökad förståelse för hur förberedelsen går till. Även de som efter många år i branschen önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Bevisfrågor
 • Hovrättsprocessens påverkan på tingsrättsprocessen
 • Stämningsansökan
 • Tredskodom och inhibition
 • Svaromål
 • Rättegångshinder
 • Syftet med förberedelsen
 • Parternas skyldigheter
 • Skriftlig förberedelse
 • Tidsplan
 • Sammanställning
 • Materiell processledning
 • Kvarstad
 • Sammanträde
 • Förlikning
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.15
  • Introduktion
  • Bevisfrågor
  • Hovrättsprocessens påverkan på tingsrättsprocessen
  • Stämningsansökan
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Tredskodom, inhibition
  • Svaromål
  • Rättegångshinder
  • Syftet med förberedelsen
  • Parternas skyldigheter
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.15
  • Skriftlig förberedelse
  • Tidsplan
  • Sammanställning
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Materiell processledning
  • Kvarstad
  • Sammanträde
  • Förlikning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”Matnyttigt, extremt hög nivå på lärare och lätt att följa och förstå innehållet”
 • ”Kursen var bra och praktisk och gick igenom precis det jag förväntade mig. Det märks tydligt att föreläsarna vet vad de pratar om då de arbetar med frågorna i praktiken!”
 • ”Utmärkt genomgång av relevant lagtext som ger en god överblick av området. Föreläsarna bidrar med både kunskap och praktisk erfarenhet!”
 • "Mycket pedagogiskt upplagt och bra material att ha med sig hem".
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.