Hem

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen är deltagarna medvetna om vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen.

Kursen inriktas på praktisk handläggning, t. ex. hur ombuden använder stämningsansökan, svaromål, tidsplan och sammanställning för att ta till vara sin klients talan. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.

Kursledarna är författare till Tvistemålsprocessen I – en handledning för förberedelsen, vilken även ingår i kursmaterialet. Boken innehåller bl.a. avsnitt om kvarstad, rättegångshinder, inhibition och rättegångskostnadssanktion.

Tvistemålsprocessen I, II och III är oberoende av varandra och det är därför möjligt att gå kurserna i den ordning som önskas.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Bevisfrågor
 • Hovrättsprocessens påverkan på tingsrättsprocessen
 • Stämningsansökan
 • Tredskodom och inhibition
 • Svaromål
 • Rättegångshinder
 • Syftet med förberedelsen
 • Parternas skyldigheter
 • Skriftlig förberedelse
 • Tidsplan
 • Sammanställning
 • Materiell processledning
 • Kvarstad
 • Sammanträde
 • Förlikning
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.15
  • Introduktion
  • Bevisfrågor
  • Hovrättsprocessens påverkan på tingsrättsprocessen
  • Stämningsansökan
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Tredskodom, inhibition
  • Svaromål
  • Rättegångshinder
  • Syftet med förberedelsen
  • Parternas skyldigheter
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.15
  • Skriftlig förberedelse
  • Tidsplan
  • Sammanställning
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Materiell processledning
  • Kvarstad
  • Sammanträde
  • Förlikning
 • 16.00
  • Kursen avslutas
 • ”Matnyttigt, extremt hög nivå på lärare och lätt att följa och förstå innehållet”
 • ”Kursen var bra och praktisk och gick igenom precis det jag förväntade mig. Det märks tydligt att föreläsarna vet vad de pratar om då de arbetar med frågorna i praktiken!”
 • ”Utmärkt genomgång av relevant lagtext som ger en god överblick av området. Föreläsarna bidrar med både kunskap och praktisk erfarenhet!”
 • "Mycket pedagogiskt upplagt och bra material att ha med sig hem".

Anmälan till kurs

 • 7 februari 2020

  Kl 09.15-16.00

 • Tvistemålsprocessen I

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  8 400 kr inklusive frukost, lunch, fika, kursdokumentation samt bok. Moms tillkommer. Vid samtidig bokning av alla tre tvistemålskurserna erhålles 10% rabatt.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som önskar få ökad förståelse för hur förberedelsen går till. Även de som efter många år i branschen önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

Läs även om

Tvistemålsprocessen II

Tvistemålsprocessen III

Att tvista i hovrätt

Processuell preklusion i praktiken

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

Skiljeförfarande i praktiken

Equine Law – Om juridik kring hästar