Tvistemålsprocessen III

Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor.

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning.

Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt.

Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Vid samtidig bokning av alla tre tvistemålskurserna erhålles 10% rabatt.​

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som önskar få ökad förståelse för hur bevisningen går till. Även de som efter flera års verksamhet önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Bevisning
 • Bevisning i allmänhet
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Bevisvärde
 • Eftersökning av bevis
 • Nya bevis
 • Skriftliga bevis, edition och syn
 • Förhör
 • Inför förhör
 • Förhörsteknik
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.15
  • Introduktion
  • Bevisning i allmänhet
  • Bevisbörda och beviskrav
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Bevisvärde
  • Eftersökning av bevis
  • Skriftliga bevis, edition och syn
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.15
  • Förhör
  • Inför förhör
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Förhörsteknik
  • Nya bevis
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”Ytterst lärorik kurs! Föreläsarna gav flera tips vilka man kan använda sig av i praktiken!”
 • ”Mycket berikande utbildningsmaterial samt bra upplägg av kursen. Stort plus för trevliga lokaler och god mat!”
 • ”Intressant, lärorikt, inspirerande och inte minst underhållande – bra!"
 • "Bra, intressant och användbart i praktiken."
 • "Fantastisk upplevelse"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.