Tvistemålsprocessen II

Tvistemålsprocessen II – Huvudförhandling

Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende.

Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt.

Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.

Kursledarna är även författare till Tvistemålsprocessen II - En handledning för huvudförhandlingen, som ingår i kursdokumentationen.

Tvistemålsprocessen I, II och III är oberoende av varandra och det är därför möjligt att gå kurserna i den ordning som önskas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som önskar få ökad förståelse för hur huvudförhandlingen går till. Även de som efter flera års verksamhet önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Yrkanden, grunder och bevis
 • Förberedelse inför huvudförhandling
 • Hinder mot huvudförhandling
 • Sakframställningar
 • Nya yrkanden, nya omständigheter och nya bevis
 • Bevisupptagning
 • Pläderingar
 • Dom
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering  och frukost
 • 09.15
  • Introduktion
  • Att beskriva en tvist - Processhuset
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Förberedelse inför huvudförhandling
  • Hinder mot huvudförhandling
  • Sakframställningar
 • 12.15
  • Lunch
 • 13.30
  • Nya yrkanden, nya omständigheter och nya bevis
 • 14.20
  • Fika
 • 14.35
  • Bevisupptagning
  • Pläderingar
  • Dom
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”Karismatiska föreläsare, fräscht utbud av förfriskningen och bra nivå på kursen.”
 • ”Bra variation mellan att läsa lagtext och praktiska exempel. Bra nivå under dagen med intressanta diskussioner!”
 • ”Kursens innehåll var extremt bra anpassat till verkligheten – jag kunde applicera materialet direkt på tre pågående processer!”
 • "Engagerade och mycket kunniga och pedagogiska föreläsare som höll tråden hela vägen vilket gav en mersmak."
 • "Föreläsarnas erfarenhet är mycket relevant för kursens ändamål."