Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Tvistemålsprocessen II

Tvistemålsprocessen II – Huvudförhandling

Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende.

Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt.

Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.

Kursledarna är även författare till Tvistemålsprocessen II - En handledning för huvudförhandlingen, som ingår i kursdokumentationen.

Boka alla tre tvistemålskurserna samtidigt till paketpriset 24 900 kr (ex.moms).​

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som önskar få ökad förståelse för hur huvudförhandlingen går till. Även de som efter flera års verksamhet önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Yrkanden, grunder och bevis
 • Förberedelse inför huvudförhandling
 • Hinder mot huvudförhandling
 • Sakframställningar
 • Nya yrkanden, nya omständigheter och nya bevis
 • Bevisupptagning
 • Pläderingar
 • Dom
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering
 • 09.15
  • Introduktion
  • Att beskriva en tvist - Processhuset
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Förberedelse inför huvudförhandling
  • Hinder mot huvudförhandling
  • Sakframställningar
 • 12.15
  • Lunch
 • 13.30
  • Nya yrkanden, nya omständigheter och nya bevis
 • 14.20
  • Fika
 • 14.35
  • Bevisupptagning
  • Pläderingar
  • Dom
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”De tre föreläsarna har tillsammans en ovärderlig erfarenhet vilken det är en ynnest att få ta del utav. De kompletterar varandra perfekt. Jag har fått väldigt bra insikter och kunskaper om hur jag ska tänka redan från början av processen, genom hela processen och vilka medel jag kan använda mig utav. Jag tycker även att de har givit mig en trygghet i att faktiskt kunna ställa krav och ifrågasätta både motpart och domstol i dess förfarande.”
 • ”Bra variation mellan att läsa lagtext och praktiska exempel. Bra nivå under dagen med intressanta diskussioner!”
 • ”Kursens innehåll var extremt bra anpassat till verkligheten – jag kunde applicera materialet direkt på tre pågående processer!”
 • "Engagerade och mycket kunniga och pedagogiska föreläsare som höll tråden hela vägen vilket gav en mersmak."
 • "Föreläsarnas erfarenhet är mycket relevant för kursens ändamål."
 • "Jag är väldigt nöjd med hela kursen och kommer ha stor användning för detta i framtiden! Det var upplagt på ett bra och pedagogiskt sätt."
 • "Toppklass"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.