Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Miljöprocessen från samråd till dom

Miljöprocessen från samråd till dom

Kursen i miljöprocess ger en fullständig genomgång, från ax till limpa, vad som händer i ett miljöprövningsärende hos mark- och miljödomstolen, hos miljöprövningsdelegationen och vidare hos Mark- och miljööverdomstolen i samband med överklagande. Miljöprocessen syftar till att ge sökande, myndigheter och övriga parter tillgång till väl avvägda och rättssäkra tillstånd. Försiktighetsmått och skyddsåtgärder för miljön ska vägas mot sökandens förutsättningar, beaktat nationella bestämmelser och EU-rätten.

Miljöprocessen innehåller både naturvetenskapliga och juridiska utmaningar och kursen ger en god överblick över både hur en ansökan på lämpligt vis kan avgränsas juridiskt och hur den därefter kommer att bedömas av prövningsmyndighet och domstol. Kursen kan även med fördel anpassas efter särskilda önskemål.

Målgrupp

Målgruppen är handläggare och chefer vid kommunala och statliga myndigheter, tekniska och juridiska konsulter samt alla som berörs av miljöprövningen som parter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rätt förberedelse och fullständiga dokument innebär god processekonomi
 • Huvudinlagan jämte bilagor och vilka dokument som behövs.
 • Samrådet- en viktig processförutsättning och vad innebär ”i tillräcklig omfattning”?
 • Vad är en MKB med rätt fokus och vad gör MKB ”läsbar”?
 • Skriftväxling och förberedelse inför huvudförhandling
 • Färdigt eller fortsatt handläggning efter huvudförhandlingen?
 • Domen och dess rättskraft.
 • Det allmänna villkoret, andra villkor samt åtaganden.
 • Om att överklaga, rättsfrågor eller annat behov av vägledande praxis.
 • Vad kan vi förvänta oss av miljöprövningen?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Kursen motsvarade väl mina förväntningar, den var mycket intressant och lärorik. Jag tar med mig mycket från dagen."
 • "Inspirerande. Kunnig föreläsare"
 • "Bra innehåll, engagerad och kunnig lärare."
 • "Kompetent lärare som bjuder bjuder både på sig själv och exempel från verkligheten"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.