Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Nationell plan för vattenkraften – Webbinarium

Nationell plan för vattenkraften – Webbinarium

Krav på moderna miljövillkor för anläggningar för produktion av vattenkraftsel

Sedan 2019 gäller nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar, som genom omprövning i mark- och miljödomstol ska förses med moderna miljövillkor enligt en nationell plan (NAP) som regeringen beslutat om. Enligt tidplanen inleddes omprövningarna den 1 februari 2022, men pausades under 2023. Handläggningen i mark- och miljödomstolarna pågår av redan inlämnade ansökningar och nya ska nu ges in. Många frågor kvarstår dock. I den aktuella kursen beskrivs och förklaras de nya bestämmelserna, innehållet i den nationella planen och vilka vägledande dokument som finns och vad pausen inneburit, samt den domstolspraxis som kommit hittills och några av de frågor som aktualiserats i prövningarna.

Föreläsare Agnes Larfeldt har på olika sätt engagerats i arbetet med den nationella planen, men främst som ombud för flera verksamhetsutövare som lämnat in ansökningar om omprövning.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot Advokater, jurister, konsulter samt personer från offentlig sektor som arbetar med frågor som är kopplade till de nya kraven på moderna miljövillkor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Redogörelse för de nya bestämmelserna
 • Nationella planen för vattenkraft
 • Vattenkraftens miljöfond
 • Nytt inom vattenförvaltningen med fokus på vattenkraft
 • Tolkning av de nya bestämmelserna
 • Samverkansprocessen
 • Utformning av ansökan
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 10.30
  • Paus
 • 10.45
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Bra! Välstrukturerat, givande och intressant.
 • Duktig föreläsare som var pedagogisk och verklighetsnära.
 • Kunnig föreläsare med bra samspel.
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in