Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Eviga frågor i skadeståndsrätten

Eviga frågor i skadeståndsrätten

Praktiskt arbete med syfte att utreda huruvida en inträffad skada ska ersättas med skadestånd leder med nödvändighet till underliggande bedömningsfrågor av en mängd olika slag. Från ett allmänt perspektiv är vissa av dessa frågor mer centrala än andra då de aktualiseras i ett flertal fall. Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna fördjupade kunskaper beträffande några sådana ”eviga frågor” i skadeståndsrätten.

Anslaget är praktiskt orienterat. Målsättningen är att i möjligaste mån skildra hur man på ett systematiskt sätt bör gå till väga när frågor beträffande culpa, kausalitet respektive adekvans ska besvaras. Ett antal olika bedömningsmodeller förmedlas med syfte att förstärka deltagarnas förmåga att genomföra dessa vanskliga skadeståndsrättsliga bedömningar på ett rättssäkert sätt. Dessa modeller brukar anses vara till stor nytta vid praktisk hantering av allehanda skadeståndsärenden.

Utbildningen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, ansvarsskadereglerare och andra befattningshavare med behov av fördjupade kunskaper i skadeståndsrättens mest centrala bedömningsmoment.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Culpa
 • Kausalitet
 • Adekvans
 • Bedömningsmodeller
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs