Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

3D-skrivare – en rättslig utmaning

3D-skrivare – en rättslig utmaning

På allt fler områden börjar 3D-skrivare användas, vilket kan få praktiska konsekvenser. Sådant som skrivs ut kan vara allt från proteser till byggnader, från leksaker till reservdelar. 

Liksom andra områden som innebär en ny typ användning av teknik kan även 3D-skrivare sätta existerande lagstiftning i nytt ljus. Detta behöver belysas både för den som äger rättigheter till sådant som andra kan skriva ut och för den som vill skriva ut sådant som andra har skapat. 

Kursen kommer att gå igenom användning av 3D-skrivare från såväl immaterialrättsligt som marknadsrättsligt perspektiv. De rättigheter som särskilt aktualiseras är upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt. Perspektivet är inte bara vad skrivarna i sig kan innebära utan också hur teknikens användningsområden kan leda till nya ageranden. I praktiken innebär 3D-skrivare att även tredimensionella föremål blir binär kod som exempelvis skulle kunna bli föremål för olovlig fildelning. 

Fokus kommer ligga på aktuellt rättsläge, men i viss mån kommer behovet av moderniserade regler att lyftas. Kursen kommer också koppla användning av 3D-skrivare till avtalsfrågor som kan få betydelse för affärsutveckling. 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, biträdande jurister, bolags- och patentjurister, innovationsrådgivare, patentingenjörer samt övriga som berörs av det immaterialrättsliga området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad innebär 3D-skrivare
 • 3D-skrivare och upphovsrätt
 • Vilka är de skyddade verken?
 • Vem äger vilken del av upphovsrätten?
 • Vilka upphovsrättsliga nyttjanden sker vid användning av 3D-skrivare?
 • Vad behöver beaktas vid avtal?
 • Kan ökad användning av 3D-skrivare ställa krav på ändrad lagstiftning?
 • 3D-skrivare och patenträtt
 • Omfattningen av det patenträttsliga skyddet i relation till användning av 3D-skrivare
 • På vilka sätt kan avtal användas?
 • Kan ökad användning av 3D-skrivare ställa krav på ändrad lagstiftning?
 • 3D-skrivare och varumärkesrätt
 • Varumärkesrättens konstruktion
 • 3D-skrivare och varumärkesrättens garantifunktion
 • Konsumtion av rättigheten
 • Kan ökad användning av 3D-skrivare ställa krav på ändrad lagstiftning?
 • Relation till marknadsrättsliga regler
 • 3D-skrivare och nya affärsmodeller
 • Ny användning kan leda till nya affärsmodeller
 • Exempel på nya affärsmodeller
 • Hanteringen av immaterialrättigheter i dessa affärsmodeller
 • Viktigt att tänka på vid konstruktionen av avtal
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Vad innebär 3D-skrivare?
  • 3D-skrivare och upphovsrätt
  • Vilka är de skyddade verken?
  • Ritningar
  • Föremålen i sig
  • Vem äger vilken del av upphovsrätten?
  • Vilka upphovsrättsliga nyttjanden sker vid användning av 3D-skrivare
  • Vad behöver beaktas vid avtal?
  • Kan ökad användning av 3D-skrivare ställa krav på ändrad lagstiftning?
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • 3D-skrivare och patenträtt
  • Omfattningen av det patenträttsliga skyddet i relation till användning av 3D-skrivare
  • På vilka sätt kan avtal användas?
  • Kan ökad användning av 3D-skrivare ställa krav på ändrad lagstiftning?
  • 3D-skrivare och varumärkesrätt
  • Varumärkesrättens konstruktion
  • 3D-skrivare och varumärkesrättens garantifunktion
  • Konsumtion av rättigheten
  • Kan ökad användning av 3D-skrivare ställa krav på ändrad lagstiftning?
  • Relation till marknadsrättsliga regler
  • 3D-skrivare och nya affärsmodeller
  • Ny användning kan leda till nya affärsmodeller
  • Exempel på nya affärsmodeller
  • Hanteringen av immaterialrättigheter i dessa affärsmodeller
  • Viktigt att tänka på vid konstruktionen av avtal
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket intressant och en bra föreläsare. Kursen täcker hela IP-spektrat, och pekar just på att det är en utmaning, och vari den - bland annat - består."
 • "Mycket bra! Välstrukturerat och informativt. Bra nivå, bra användning av illustrerande exempel. Christina är en duktig föreläsare och lyckades hålla mitt intresse uppe hela dagen"
 • "Intressant område. Bra kombination av teori och praktiska frågeställningar"