Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen – vilket rättsligt ansvar har arbetsgivaren och vem har bevisbördan? 

Kursen går igenom diskrimineringslagens grundläggande delar med särskilt fokus på den praktiska tillämpningen inom arbetslivet. Målet med kursen är att du efter att ha gått kursen ska ha kunskap och förståelse för när rättsligt ansvar enligt diskrimineringslagen uppstår och vad ansvaret innebär.

Många som arbetar med arbetsledning och personalfrågor upplever att frågor kring diskriminering är svåra att hantera. Det är ett område som väcker mycket känslor, det är obehagligt att bli anklagad för att ha diskriminerat och den som upplever att den utsatts mår ofta dåligt. Diskrimineringslagens bestämmelser täcker en rad olika situationer och ger sällan tydlig ledning i det enskilda fallet. Det kan upplevas som svårnavigerat att ta ställning till vad som har hänt och förstå när rättsligt ansvar föreligger och vad ansvaret innebär.

Kursen ger en grundläggande förståelse för diskrimineringslagens uppbyggnad och syfte. Vi går igenom de sju diskrimineringsgrunderna, de olika formerna av diskriminering inklusive kravet att vidta åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi fördjupar oss särskilt kring de krav som ställs på arbetsgivare att skyndsamt utreda och vidta åtgärder vid kännedom om trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Under dagen arbetar vi med praktiska exempel och går igenom vägledande och aktuella rättsfall på området för att förstå lagens systematik och den särskilda bevisbörderegeln som finns i diskrimineringslagen.

Kursen tar utgångspunkt i arbetsgivaransvaret men är givetvis lika intressant och aktuell för dej som är anställd eller för dej som är ombud i arbetsrättsliga tvister eller på annat sätt kommer i kontakt med enskilda som upplever att de utsatts för diskriminering.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är arbetsgivare, chef eller som har personalansvar men är precis lika aktuell för dig som är anställd eller arbetar som ombud eller företrädare i arbetsrättsliga tvister.

  • Ur kursen
  • Kursprogram
  • De sju diskrimineringsgrunderna.
  • Skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering.
  • Kravet att vidta åtgärder för tillgänglighet för arbetstagare med funktionsnedsättning.
  • Arbetsgivarens ansvar vid trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Vägledande och aktuell rättspraxis
  • Är det arbetstagaren eller arbetsgivaren som har bevisbördan?
Tid Innehåll
  • 09.00
    • Registrering och frukost
  • 09.30
    • Inledning
  • 10.45
    • Fika
  • 11.00
    • Fortsättning
  • 12.30
    • Lunch
  • 13.30
    • Fortsättning
  • 14.45
    • Fika
  • 15.00
    • Fortsättning
  • 16.30
    • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
  • "Kursen motsvarade förväntningarna. Jag tycker att det var en mycket givande kurs."
  • "En mycket bra och lärande utbildning i ett ämne som jag upplever ibland glöms bort ute på arbetsplatserna."
  • "Väl godkänt."
  • "Jag upplevde kursen som väldigt bra och viktig i dagens arbetsliv. Fler borde gå sådana typer av utbildningar. Trevlig kurslokal centralt i stan!"