Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens (AI), internet of things (IoT) och molntjänster är stora teknik- och affärstrender. Kursen beskriver dessa trender och analyserar vad de kan tänkas innebära för juridiken. Såväl tillämpningen av befintliga regler som framlagda förslag på nya regler behandlas.

Exempel på rättsliga regleringar som berörs är datasskyddslagstiftningen (GDPR), immaterialrättsliga frågor (”rätten till data” m.m.), konsumentskydds- och diskrimineringsregler, konkurrensrätt och regler om vidareutnyttjande av myndighetsinformation (PSI).

Under kursen diskuteras även hur företag rent praktiskt bör förhålla sig, t.ex. diskuteras hur avtal bör utformas.

Kursen vänder sig i första hand till den privata sektorn.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till den privata sektorn

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Centrala affärs- och tekniktrender
 • AI, big data, IoT samt molntjänster
 • Vilka rättsliga frågor aktualiseras?
 • Vilka lagstiftningsinitiativ är på gång? Vad kan väntas?
 • Upphovsrättsliga regler om data- och textmining
 • Vilket immaterialrättsligt skydd finns för data som genereras t.ex. vid användning av IoT
 • Automatiserat beslutfattande, profilering och andra dataskyddsrättsliga frågor (GDPR)
 • Vem har ”rätten till data” (och vad menas ens med det)?
 • Avtalsutformning
 • Från att köpa en produkt till att använda en tjänst. Konsumentskydd m.m.
 • Diskriminerande algoritmer
 • Tillgång och vidareutnyttande av myndighetsinformation (PSI)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutar