Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens (AI), internet of things (IoT) och molntjänster är stora teknik- och affärstrender. Under kursen beskrivs dessa trender och de juridiska konsekvenserna inom olika rättsområden analyseras. Såväl tillämpningen av befintliga regler som framlagda förslag på nya regler behandlas.

Datasskyddslagstiftningen (GDPR), immaterialrätten (”rätten till data”, skydd för AI-genererade verk m.m.) och ansvarsregleringen utgör kursens huvudfokus, men även konsumentskydds- och diskrimineringsregler, konkurrensrätt och regler om vidareutnyttjande av myndighetsinformation (PSI) berörs kortfattat.

Under kursen diskuteras även hur företag rent praktiskt bör förhålla sig, t.ex. diskuteras hur affärsupplägg kan se ut och hur avtal bör utformas.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till bolagsjurister, advokater, biträdande jurister

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Centrala affärs- och tekniktrender
 • AI, big data, IoT samt molntjänster
 • Vilka rättsliga frågor aktualiseras?
 • Vilka lagstiftningsinitiativ är på gång? Vad kan väntas?
 • Upphovsrättsliga regler om data- och textmining
 • Vilket immaterialrättsligt skydd finns för data som genereras t.ex. vid användning av IoT
 • Automatiserat beslutfattande, profilering och andra dataskyddsrättsliga frågor (GDPR)
 • Vem har ”rätten till data” (och vad menas ens med det)?
 • Avtalsutformning
 • Från att köpa en produkt till att använda en tjänst. Konsumentskydd m.m.
 • Diskriminerande algoritmer
 • Tillgång och vidareutnyttande av myndighetsinformation (PSI)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutar
Deltagarna tycker
 • "Daniel Westman är alltid väldigt påläst och engagerad och tar upp relevanta frågeställningar. En utmärkt föreläsare."
 • "Oerhört pedagogisk och kunnig föreläsare som tog deltagarnas åsikter och kunskap i beaktning"
 • "Väldigt bra inventering av rättsliga aspekter i den nya dataekonomin. Vi talade om många intressanta frågor som behöver beaktas, av vilka många ännu inte har någon självklar lösning "
 • "Intressant ämne, bra diskussioner och mycket duktig föreläsare"