Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Immaterial- och marknadsrättsligt skydd för utformningen av varor och förpackningar (utstyrselskydd) har blivit allt viktigare. Under den senaste tiden har ett flertal intressanta rättsfall avgjorts, t.ex. Stocke- och KitKat-målen i EU-domstolen samt Snusdose- och Mariestads-målen i hovrätten och MD.

Även närliggande problemställningar, som skydd för butiksutformning, har ställts på sin spets (se t.ex. Apple-målet).

Fortfarande är dock många frågor obesvarade och gränserna mellan varumärkes-, mönster- och marknadsföringsskydd är fortfarande oklara.

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister, ombud, jurister vid myndighet och övriga som arbetar med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hur har svensk och europeisk lagstiftning på området för utstyrselskydd kommit att utvecklas?
 • Vilka lagregler finns egentligen och hur förhåller de sig till varandra?
 • Kan t. ex. moderniseringen av den europeiska varumärkesrätten påverka skyddet?
 • Hur ser svenska och europeiska myndigheter på möjligheter att registrera utstyrsel som varumärke eller mönster
 • Vilka registreringshinder finns?
 • Är dubbelt skydd möjligt?
 • Hur har svenska och europeiska domstolar kommit att tolka utstyrselskyddet?
 • Kan en förändring i synsättet skönjas i de senaste avgörandena?
 • Kommer det nya systemet med PMD och PMÖD att påverka gränsdragningen mellan det skydd som varumärkes-, mönster- och marknadsföringsrätten ger utstyrsel?
 • Vad ska man tänka på när det gäller marknadsundersökningar avseende utstyrsel?
 • Hur ser praxis ut på området?
 • Vilka frågor är viktiga och hur ska de ställas?
 • Hur ska man tänka strategiskt, för att maximera sitt registrerade och oregistrerade utstyrselskydd på ett effektivt sätt?
 • Vad är viktigt att satsa på och varför?
 • Hur ser det egentligen ut utanför EU, i t. ex. USA och Kina?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Extremt duktig och rolig föreläsare."
 • "Kul att kursen var så pass interaktiv."
 • "Mycket bra. Pedagogiskt och på rätt nivå för åhörarna."
 • "En av de starkaste och mest pedagogiska föreläsarna jag stött på!"
 • "Utmärkt, intressant och kvalitativt."