Kontakta oss

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Omedelbarhets- och muntlighetsprinciperna i all ära, men förundersökningsprocessen är allt jämnt en viktig arena för försvaret. Vilka metoder och processer använder polisen för sina förhör, varför används dessa och hur påverkar de försvarets arbete? Vilka är de vanligaste felen som görs och hur påverkar dessa möjligheten att ge saken rätt belysning?

En ökad användning av inspelat material i hovrätterna, en inom polisen restriktiv syn på RB 23:18 och nya dokumentationsrutiner för förhör under förundersökningen ger, jämte reformförslagen i SOU 2017:98, ett sammanhang där polisförhören behöver ökad uppmärksamhet.

Kursen kommer att ge en god inblick i polisiär förhörsmetodik och hur olika polisära strategier påverkar försvararens arbete. Aktuell lagstiftning, rutiner och kommande reformförslag behandlas utifrån informationsflöde, rättssäkerhet och försvarets möjligheter att tillvarata klientens intressen.

 

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister men även andra som i sin yrkesutövning behöver kunskap om metoder och processer vid polisförhör.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka styrkor och svagheter förekommer i utsagorna hos målsägare, vittnen och misstänkta?
 • Vilken taktik använder polisen i sina förhör och hur kan dessa påverka utsagorna i rätten?
 • Vad innebär sakens rätta belysning enligt RB 21:7 och hur kan man som försvarare eller målsägandebiträde arbeta med RB 23:18 för att tillvarata klientens intressen och samtidigt verka för sakens rätta belysning?
 • Vad kommer reformförslagen i SOU 2017:98 att innebära för dokumentation och användning av polisförhör i rätten?
 • Vad innebär rätten att inte uttala sig och oskuldspresumtionen och vilka är följderna utifrån SOU 2017:17?
 • Försvarets närvaro och agerande vid förhör
 • För inledande möte och diskussion med klient enligt RB 21:7 st 2, hur hanterar man informationsunderläget som försvarare?
 • När bör försvararen inte medverka till polisförhör och kan försvararen avråda klienten från att uttala sig?
 • Korrekt delgivning av misstanke och ordningsföljd för delgivning.
 • Uppläst och godkänt?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Jag tyckte att kursen var riktigt bra och det var en bra kemi och balans mellan de båda föreläsarna. Bra och handfasta tips från Strands sida. Jag upplevde mycket "exakt" och "det har jag också funderat över och tyckt varit klurigt". 
 • "Jag upplevde i princip att jag inte hade behov av att ställa en enda fråga. Infon var inbakad. De springande punkterna var alltså identifierade på ett suveränt sätt. "
 • "Mycket bra, intressant och lärorikt"
 • "Intressant och lagom balans mellan juridisk och tvärvetenskaplig information"
 • "Engagerande, påläst"
 • "Bra, det fungerade bra med ljud och teknik att vara med digitalt."