Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Juridiken bakom digitala läromedel

Juridiken bakom digitala läromedel

Idag lever vi en framskriden digital värld där undervisning och skola inte är undantagna den snabba tekniska utvecklingen. Digitala läromedel och verktyg används av lärare på samtliga undervisningsnivåer. Allt från omfattande lärplattformar och nätverkslösningar till enkla PowerPoint-presentationer hör till vardagen för att möta de nya kraven såväl. Även elever har fått tillgång till nya digitala verktyg där information snabbt delas via internet eller framställs från grunden via AI-botar.

Juridiken kring vem som har upphovsrätt till utbildningsmaterial är svåröverskådlig och integritetsfrågor har kommit alltmer i fokus. Kursen tar upp aktuella rättsfrågor med förslag på praktiska lösningar.

Målgrupp

Lärare och anställda i en undervisande miljö eller andra som kommer i kontakt med juridiken kring digital undervisning.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Upphovsrättsliga aspekter
 • Är lektioner, föreläsningar och undervisningsmaterial upphovsrättsligt skyddade?
 • Vem bestämmer om undervisningsmaterial ska läggas upp på lärplattformar eller andra ställen?
 • Kan läraren stoppa publiceringen av en inspelad lektion eller föreläsning?
 • Får man använda ChatGTP-material i undervisningen?
 • Får man kopiera läroböcker, länka till material på internet och strömma innehåll i undervisningen?
 • Integritetsskyddslagstiftningen och offentlighetslagstiftningen
 • Hur tillämpas personuppgiftslagen vid e-baserad undervisning?
 • Kan läraren av integritetsskäl hindra nätpublicering av föreläsningar?
 • Vilka bestämmelser om integritetsskydd måste beaktas vid användning av läroplattformar, AI och andra digitala miljöer?
 • Vilka är de rättsliga skillnaderna mellan utbildning i öppna respektive slutna nätverk?
 • Är PowerPoint-presentationer, inspelade lektioner m.m. allmänna handlingar?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.