Kontakta oss

Medling i vårdnadstvister

Medling i vårdnadstvister

Medling i mål om vårdnad, boende och umgänge fyller en viktig funktion, såväl inom som utom rättssystemet. Syftet är att få föräldrarna att närma sig varandra och börja samarbeta. Resultatet av domstolsprocessen är tyvärr oftast det motsatta.

Medling i vårdnadstvister innebär, till skillnad från domstolsprocessen, att parterna själva kan utforma lösningar på aktuella tvistefrågor och andra utmanande konfliktsituationer. Svårigheten är ofta att parterna själva inte kan nå lösningar på egen hand, utan behöver hjälp av en medlare.

I Sverige finns det ingen enhetlig metod för medling i familjemål, utan olika medlare använder olika metoder. Den metod som presenteras och används under denna kurs är lösningsinriktad, d.v.s. fokuserar på att parterna ska kunna nå en samförståndslösning. Denna används sedan som underlag när domstolen meddelar dom i målet. Det innebär att det då är parterna och inte domstolen som i realiteten bestämmer innehållet i domen. På så sätt får parterna en verkställbar dom, som syftar till att skapa struktur, lugn och ro i vardagen.

Kursen avser att ge konkreta och handfasta verktyg till ledning för deltagarnas medlingsintresse. Under kursen får du själv delta i rollspel för att skapa en praktisk förståelse om hur medling i vårdnadsmål kan hanteras.

Målgrupp

Advokater, jurister, familjerättssekreterare och andra aktörer som är - eller vill bli - verksamma som medlare i familjetvister/vårdnadsmål samt advokater och andra jurister som arbetar som ombud i sådana tvister/mål.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Planering och strukturering av medlingen
 • Individuella möten
 • Gemensamma möten
 • Vanliga konfliktsituationer och potentiella lösningar
 • Upprättande av en skriftlig överenskommelse
 • Samspel med tingsrätten
 • Rollspel
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
  • Inledning
  • Att ta emot uppdraget som medlare
  • Att förbereda parterna inför den kommande medlingen
  • De inledande individuella mötena med parterna
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
  • Det/de gemensamma mötet/-ena med parterna
  • Parternas överenskommelse/samförståndslösning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
  • Rollspel
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
  • Rollspel (fortsättning)
  • Feedback kring rollspelen
  • Avslutning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra! Lättsamt och innehållsrikt. Uppskattar det praktiska inslaget med konkreta tips!"
 • "Bra flyt och lyhördhet från föreläsaren. Hans erfarenhet gav mig bra tips"
 • "Kunnig föreläsare, bra upplägg"