Hem

Medling i vårdnadstvister

Medling i vårdnadstvister

Medling i mål om vårdnad, boende och umgänge fyller en viktig funktion, såväl inom som utom rättssystemet. Syftet är att få föräldrarna att närma sig varandra och börja samarbeta. Resultatet av domstolsprocessen är tyvärr oftast det motsatta.

Medling i vårdnadstvister innebär, till skillnad från domstolsprocessen, att parterna själva kan utforma lösningar på aktuella tvistefrågor och andra utmanande konfliktsituationer. Svårigheten är att parterna själva ofta inte når lösningarna på egen hand, utan behöver hjälp av en medlare.

I Sverige finns det ingen enhetlig metod för medling i familjemål, utan olika medlare använder olika metoder. Den metod som presenteras och används under denna kurs är lösningsinriktad, d.v.s. fokuserar på att parterna ska kunna nå en samförståndslösning. Denna används sedan som underlag när domstolen meddelar dom i målet. Det innebär att det då är parterna och inte domstolen som i realiteten bestämmer innehållet i domen. På så sätt får parterna en verkställbar dom, som syftar till att skapa struktur, lugn och ro i vardagen.

Kursen avser att ge konkreta och handfasta verktyg till ledning för deltagarnas medlingsintresse. Under kursen får du själv delta i rollspel för att skapa en praktisk förståelse om hur medling i vårdnadsmål kan hanteras.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Planering och strukturering av medlingen
 • Individuella möten
 • Gemensamma möten
 • Vanliga konfliktsituationer och potentiella lösningar
 • Upprättande av en skriftlig överenskommelse
 • Samspel med tingsrätten
 • Rollspel
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 22 november 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Medling i vårdnadstvister

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Advokater, jurister, familjerättssekreterare och andra aktörer som är - eller vill bli - verksamma som medlare i familjetvister/vårdnadsmål samt advokater och andra jurister som arbetar som ombud i sådana tvister/mål.

Läs även om

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Praktisk bodelning

Komplicerade boutredningar