Processuell preklusion i praktiken

Processuell preklusion i praktiken

Prekludera betyder avskära/förhindra. Regler om processuell preklusion kan hindra en part från att göra nya påståenden, åberopa ny bevisning eller framställa nya yrkanden i en rättegång. Preklusionsreglerna kan alltså avgöra utgången av en tvistemålsprocess och är därför av central betydelse för alla som uppträder som rättegångsombud.

Det finns flera bestämmelser om preklusion i rättegångsbalken (RB). Bland annat i RB 13:3 (ändring av talan), 17:11 (rättskraft), 42:15 a (den mjuka stupstocken), 43:10 (preklusion under huvudförhandling) och 50:25 st. 3 (preklusion i hovrätten).

Bestämmelserna hänger delvis samman men har delvis olika begreppsbildning. Bland annat därför råder oenighet i doktrinen om hur vissa av dessa ska förstås och tillämpas. Även i underrättspraxis finns det variationer i hur bestämmelserna tillämpas.

Syftet med denna kurs är att ge dels en teoretisk förståelse för de mest centrala preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur man som ombud – utan att behöva vara onödigt försiktig – undviker att  drabbas av preklusion.

Målgrupp

Alla som uppträder som rättegångsombud.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Innebörden av vissa centrala civilprocessrättsliga begrepp (”omständighet”, ”saken” och ”bevis” m.m.).
 • Ändring av talan och rättskraft.
 • De s.k. stupstockarna i RB.
 • När kan nytt processmaterial under huvudförhandlingen vara tillåtet?
 • När kan nytt processmaterial i hovrätten vara tillåtet?
 • Hur agerar man som ombud taktiskt bäst då preklusion kan aktualiseras?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Begreppen ”omständighet”, ”bevis” och ”bevisfaktum”
 • 10.00
  • Tvistemålsdomens rättskraft
 • 10.50
  • Fika
 • 11.10
  • Ändring av talan
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Preklusion i tingsrätten (RB 42:15, 42:15 a och 43:10)
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Preklusion i hovrätten (RB 50:25 st. 3)
 • 16.00
  • Samtal och avslutande reflektioner
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Toppen. Pedagogiskt, opretentiöst, kunnigt och väldigt tydligt och strukturerat!"
 • "Grundlig genomgång av viktiga regler när man processar. Bra med hänvisningar till doktrin med olika ståndpunkt vad gäller olika frågor. Genomarbetat."
 • "Bra driv och mycket matnyttig info, kul med exempel från verkligheten. Gediget material att kunna gå tillbaka till vilket är uppskattat."
 • "En väldigt bra genomgång av förhållandevis svårtillgänglig processrätt. Frågor man funderat en hel del över belystes väl. Kursen innehöll vad titeln utlovade"
 • "Fin kombination av både översikt och djupdykning i kursämnet. Föreläsare med förmåga att hålla bra tempo och skapa en trevlig kursstämning"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.