Processuell preklusion i praktiken

Processuell preklusion i praktiken

Prekludera betyder avskära/förhindra. Regler om processuell preklusion kan hindra en part från att göra nya påståenden, åberopa ny bevisning eller framställa nya yrkanden i en rättegång. Preklusionsreglerna kan alltså avgöra utgången av en tvistemålsprocess och är därför av central betydelse för alla som uppträder som rättegångsombud.

Det finns flera bestämmelser om preklusion i rättegångsbalken (RB). Bland annat i RB 13:3 (ändring av talan), 17:11 (rättskraft), 42:15 a (den mjuka stupstocken), 43:10 (preklusion under huvudförhandling) och 50:25 st. 3 (preklusion i hovrätten).

Bestämmelserna hänger delvis samman men har delvis olika begreppsbildning. Bland annat därför råder oenighet i doktrinen om hur vissa av dessa ska förstås och tillämpas. Även i underrättspraxis finns det variationer i hur bestämmelserna tillämpas.

Syftet med denna kurs är att ge dels en teoretisk förståelse för de mest centrala preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur man som ombud – utan att behöva vara onödigt försiktig – undviker att  drabbas av preklusion.

Målgrupp

Alla som uppträder som rättegångsombud.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Innebörden av vissa centrala civilprocessrättsliga begrepp (”omständighet”, ”saken” och ”bevis” m.m.).
 • Ändring av talan och rättskraft.
 • De s.k. stupstockarna i RB.
 • När kan nytt processmaterial under huvudförhandlingen vara tillåtet?
 • När kan nytt processmaterial i hovrätten vara tillåtet?
 • Hur agerar man som ombud taktiskt bäst då preklusion kan aktualiseras?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Begreppen ”omständighet”, ”bevis” och ”bevisfaktum”
 • 10.00
  • Tvistemålsdomens rättskraft
 • 10.50
  • Fika
 • 11.10
  • Ändring av talan
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Preklusion i tingsrätten (RB 42:15, 42:15 a och 43:10)
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Preklusion i hovrätten (RB 50:25 st. 3)
 • 16.00
  • Samtal och avslutande reflektioner
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Toppen. Pedagogiskt, opretentiöst, kunnigt och väldigt tydligt och strukturerat!"
 • "Grundlig genomgång av viktiga regler när man processar. Bra med hänvisningar till doktrin med olika ståndpunkt vad gäller olika frågor. Genomarbetat."
 • "Bra driv och mycket matnyttig info, kul med exempel från verkligheten. Gediget material att kunna gå tillbaka till vilket är uppskattat."
 • "En väldigt bra genomgång av förhållandevis svårtillgänglig processrätt. Frågor man funderat en hel del över belystes väl. Kursen innehöll vad titeln utlovade"
 • "Fin kombination av både översikt och djupdykning i kursämnet. Föreläsare med förmåga att hålla bra tempo och skapa en trevlig kursstämning"