Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Processuell preklusion i praktiken

Processuell preklusion i praktiken

Prekludera betyder avskära/förhindra. Regler om processuell preklusion kan hindra en part från att göra nya påståenden, åberopa ny bevisning eller framställa nya yrkanden i en rättegång. Preklusionsreglerna kan alltså avgöra utgången av en tvistemålsprocess och är därför av central betydelse för alla som uppträder som rättegångsombud.

Det finns flera bestämmelser om preklusion i rättegångsbalken (RB). Bland annat i RB 13:3 (ändring av talan), 17:11 (rättskraft), 42:15 a (den mjuka stupstocken), 43:10 (preklusion under huvudförhandling) och 50:25 st. 3 (preklusion i hovrätten).

Bestämmelserna hänger delvis samman men har delvis olika begreppsbildning. Bland annat därför råder oenighet i doktrinen om hur vissa av dessa ska förstås och tillämpas. Även i underrättspraxis finns det variationer i hur bestämmelserna tillämpas.

Syftet med denna kurs är att ge dels en teoretisk förståelse för de mest centrala preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur man som ombud – utan att behöva vara onödigt försiktig – undviker att  drabbas av preklusion.

Målgrupp

Alla som uppträder som rättegångsombud.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Innebörden av vissa centrala civilprocessrättsliga begrepp (”omständighet”, ”saken” och ”bevis” m.m.).
 • Ändring av talan och rättskraft.
 • De s.k. stupstockarna i RB.
 • När kan nytt processmaterial under huvudförhandlingen vara tillåtet?
 • När kan nytt processmaterial i hovrätten vara tillåtet?
 • Hur agerar man som ombud taktiskt bäst då preklusion kan aktualiseras?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Begreppen ”omständighet”, ”bevis” och ”bevisfaktum”
 • 10.00
  • Tvistemålsdomens rättskraft
 • 10.50
  • Fika
 • 11.10
  • Ändring av talan
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Preklusion i tingsrätten (RB 42:15, 42:15 a och 43:10)
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Preklusion i hovrätten (RB 50:25 st. 3)
 • 16.00
  • Samtal och avslutande reflektioner
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Toppen. Pedagogiskt, opretentiöst, kunnigt och väldigt tydligt och strukturerat!"
 • "Grundlig genomgång av viktiga regler när man processar. Bra med hänvisningar till doktrin med olika ståndpunkt vad gäller olika frågor. Genomarbetat."
 • "Bra driv och mycket matnyttig info, kul med exempel från verkligheten. Gediget material att kunna gå tillbaka till vilket är uppskattat."
 • "En väldigt bra genomgång av förhållandevis svårtillgänglig processrätt. Frågor man funderat en hel del över belystes väl. Kursen innehöll vad titeln utlovade"
 • "Fin kombination av både översikt och djupdykning i kursämnet. Föreläsare med förmåga att hålla bra tempo och skapa en trevlig kursstämning"