Från anställd till konkurrent

Från anställd till konkurrent

Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat. En stor andel anställda byter idag arbetsgivare, eller startar egen verksamhet. Många företag har, kanske under många år, arbetat upp en kommersiell kunskap, som företagen inte vill att deras konkurrenter ska få del av. En del av denna kunskap kan t.o.m. vara företagshemligheter. Risken är stor att konkurrenter får del av denna kunskap när anställda ska lämna företagen.

Kursen avser att belysa de rättsliga frågor som kan uppstå i dessa situationer och vilka rättsliga regleringar som finns och kan utnyttjas av parterna inom arbetslivet, för företagen som vill förhindra att de förlorar kommersiell kunskap när anställda slutar sina anställningar och kanske går över till konkurrerande verksamhet, för anställda som har ett intresse att kunna utnyttja den kunskap och de erfarenheter de har tillägnat sig i sitt arbete, t.ex. för att byta arbetsgivare.

 

Målgrupp

Advokater, jurister, arbetsgivare, personalchefer och arbetstagare på väg till konkurrerande verksamhet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den grundläggande lojalitetsplikten i anställningsförhållanden och dess betydelse när en anställd byter arbetsgivare
 • Avtal om konkurrensförbud, sekretess, rekryteringsförbud och andra avtal som fortsätter att gälla efter avslutad anställning
 • Företagshemligheter, angrepp på sådana, arbetsgivarens ansvar när nyanställda utnyttjar tidigare arbetsgivarens företagshemligheter
 • Bevissäkring, computer forensics vid angrepp på företagshemligheter
 • Analys av anställdas IT utrustning, dataintrång och lovligt raderande av information
 • Framtida ändringar i skyddet för företagshemligheter genom EU-direktivet om företagshemligheter
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Intressanta och engagerande föreläsningar, trevligt bemötande, kort sagt - hela kursarrangemanget fungerade väldigt bra"
 • "Avancerade och intressanta frågor på "rätt" nivå"
 • "Kunniga föreläsare och en god dialog. Villiga att diskutera"