Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Aktuell marknadsföringsrätt – perspektiv på praxis

Webbinarium

Aktuell marknadsföringsrätt – perspektiv på praxis

Vill du uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom den senaste rättsutvecklingen på marknadsföringsområdet? 

God marknadsföringssed är ett område i ständig förändring och avgöranden från domstolar och myndigheter sätter gränserna för vad som är tillåtet. Inom marknadsföringsrätten är praxis den viktigaste rättskällan, men det är inte alltid lätt att veta på förhand var gränserna går. Som praktiskt verksam jurist eller marknadsföringsansvarig förväntas du vara uppdaterad.

Kursen syftar till att ge en uppdatering av det senaste årets praxis på marknadsföringsrättens område och ge perspektiv på rättsutvecklingen. Ett urval av praxis presenteras och analyseras i sitt rättsliga sammanhang. Målet är att ge deltagarna en allmän översikt samt fördjupad kunskap inom några aktuella områden. 

Kursen har ett tematiskt upplägg med särskilt fokus på miljöpåståenden (”greenwashing”), hälsopåståenden, tester och undersökningar som underlag i marknadsföring, influencer marketing, prisinformation, varningsbrev och sanktioner. På kursen sker en genomgång av relevanta avgöranden från Patent- och marknadsdomstolarna, samt vissa ärenden från Reklamombudsmannen och Konsumentombudsmannen. 

Det kommer finnas tid för erfarenhetsutbyte och diskussion om ”best practice”. 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, paralegals, marknadsansvariga, assistenter och andra med intresse för marknadsföringsfrågor – oavsett om du är erfaren eller precis har börjat ditt arbete.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Praxis från Patent- och marknadsdomstolarna, Reklamombudsmannen, Konsumentombudsmannen m.m.
 • Vad gäller för miljöpåståenden och hur undviks s.k. ”green-washing”?
 • Influencer marketing
 • Tester och undersökningar som underlag för marknadsföring
 • Hälsopåståenden och lagstridighetsprincipen
 • Prisinformation – jämförelsepriser, reapriser och kampanjer
 • När riskerar ett varningsbrev att utgöra otillbörlig marknadsföring? Sanktioner
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursstart
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.