Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Totalentreprenader enligt ABT 06

Totalentreprenader enligt ABT 06

Allt fler entreprenader genomförs som en totalentreprenad, stundtals i samverkan eller partnering. Totalentreprenad innebär att entreprenören har ett ansvar för såväl projektering som utförande och därmed i grunden ett funktionsansvar. En totalentreprenad innebär större risker för entreprenören än en utförandeentreprenad och därmed typiskt sett en högre entreprenadkostnad för beställaren. Samtidigt kan upphandling av en totalentreprenad innebära en falsk trygghet för beställaren, som tror att entreprenören har ett mer långtgående ansvar än vad ABT 06 anger.

Under kursen går vi igenom entreprenörens ansvar i anbudsskedet, vad som ingår i kontraktsarbetena, kalkylförutsättningar, utökad undersökningsplikt och reglerna om ÄTA-arbeten. Vi behandlar respektive parts ansvar för tekniska lösningar, beställarens granskningsskyldighet och kontrollrätt och entreprenörens ansvar för projektering. En annan fråga är felbedömningen och funktionsansvarets omfattning samt styrda totalentreprenader. Vi berör också totalentreprenader i samverkan eller partnering.

Kursen ger goda möjligheter till diskussion och frågor. Aktuella rättsfall som berör totalentreprenadsfrågor behandlas också.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister, bolags- myndighets- och försäkringsjurister samt dig i entreprenad- eller fastighetsbranschen som beställer eller annars kommer i kontakt med totalentreprenader. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Skillnader mellan AB 04 och ABT 06
 • Kalkylförutsättningar och totalentreprenörsrisk
 • Entreprenörens funktionsansvar och felbedömningen i en totalentreprenad
 • Styrd totalentreprenad
 • Särskilt om totalentreprenader i samverkan och projektering i samverkan
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • En föreläsning med bra balans av teori och praktik
 • Mattias är en jättebra föreläsare, kunnig och rolig!
 • Genomgången av domarna var koncentrarad till relevant rättsfakta