Kontakta oss

Totalentreprenader enligt ABT 06

Totalentreprenader enligt ABT 06

Allt fler entreprenader genomförs som en totalentreprenad, stundtals i samverkan eller partnering. Totalentreprenad innebär att entreprenören har ett ansvar för såväl projektering som utförande och därmed i grunden ett funktionsansvar. En totalentreprenad innebär större risker för entreprenören än en utförandeentreprenad och därmed typiskt sett en högre entreprenadkostnad för beställaren. Samtidigt kan upphandling av en totalentreprenad innebära en falsk trygghet för beställaren, som tror att entreprenören har ett mer långtgående ansvar än vad ABT 06 anger.

Under kursen går vi igenom entreprenörens ansvar i anbudsskedet, vad som ingår i kontraktsarbetena, kalkylförutsättningar, utökad undersökningsplikt och reglerna om ÄTA-arbeten. Vi behandlar respektive parts ansvar för tekniska lösningar, beställarens granskningsskyldighet och kontrollrätt och entreprenörens ansvar för projektering. En annan fråga är felbedömningen och funktionsansvarets omfattning samt styrda totalentreprenader. Vi berör också totalentreprenader i samverkan eller partnering.

Kursen ger goda möjligheter till diskussion och frågor. Aktuella rättsfall som berör totalentreprenadsfrågor behandlas också.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister, bolags- myndighets- och försäkringsjurister samt dig i entreprenad- eller fastighetsbranschen som beställer eller annars kommer i kontakt med totalentreprenader. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Skillnader mellan AB 04 och ABT 06
 • Kalkylförutsättningar och totalentreprenörsrisk
 • Entreprenörens funktionsansvar och felbedömningen i en totalentreprenad
 • Styrd totalentreprenad
 • Särskilt om totalentreprenader i samverkan och projektering i samverkan
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.