Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Optimera ditt avtalsskrivande

Optimera ditt avtalsskrivande 

Ett avtal trycktestas på riktigt först sedan det uppstått någon form av oenighet mellan parterna. Och då finns det vissa frågetyper som återkommande tenderar att hamna i fokus. Det handlar om såväl generella avtalstolkningsfrågor som mer specifika frågor kopplade till vissa typer av bestämmelser.

Genom att redan vid avtalsingåendet vara medveten om de frågeställningar som kan dyka upp om avtalet skulle bli föremål för tvist kan man minska risken för att avtalet leder till ett annat resultat än vad man tänkt sig. Den här kursen om avtal och avtalsrätt – som till stor del bygger på rättsfall där olika slags avtal stått i fokus – syftar till att öka den medvetenheten. Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken redan vid avtalsskrivningen.

Under kursdagen ges en kartläggning av de vanligare riskerna under ett avtals olika ”faser” och som många gånger leder till tvist:

Avtalsbindningsfasen

 • Risk för ogiltighet eller uteblivet avtal
 • Risk för oväntat avtalsinnehåll
   

Tillämpningsfasen

 • Risk för ändrat avtalsinnehåll
 • Risk för dröjsmål eller fel i huvudprestationen
 • Risk för brott mot sidoåtaganden
 • Risk för att avtalsinnehållet måste omförhandlas under resans gång
   

Tvistlösningsfasen

 • Risk för att förutsättningar för optimal tvistlösning saknas
   

Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken redan vid avtalsskrivningen. Under kursen genomgås de verktyg som står till buds – ur såväl köparens som säljarens perspektiv – för att hantera riskerna redan vid avtalsskrivningen.

 

Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, upphandlare och andra som arbetar med att skriva och granska avtal.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Frister
 • Friskrivningar
 • Beloppsbegränsningar
 • Påföljder
 • Garantier
 • Vitesåtaganden
 • Säkerhetsåtaganden
 • Försäkringar
 • Skiljeklausuler och andra tvistlösningsklausuler
 • Checklistor för de olika faserna
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Ett mkt bra och tydligt upplägg, där man lätt kunde följa den röda tråden genom kursen. Kärnfullt."
 • "Intressant med mycket kompetenta föreläsare, bra pedagogiskt upplägg."
 • "Jag gillar att kursdeltagarna bjöds in att delta i diskussionen löpande under hela dagen."
 • "Otroligt pedagogiskt och informativt."
 • "Jag tyckte att kursens syfte uppfylldes till 100 %."
 • "Jag tyckte att det var en bra struktur med en tydlig röd tråd genom dagen. Föreläsarna var engagerade och kunniga och även om det blev ganska långa pass, så kände jag mig hela tiden fokuserad."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.