Hem

Musikjuridik

Musikjuridik

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom musikbranschen. Här hanterar jurister inte bara avtal och lämnar traditionell juridisk rådgivning: i många fall har juristen en central roll i att strukturera affärsuppläggen. Sett från kreatörers perspektiv utgör de tillsammans med personliga managers (som har ett ansvar för helheten) och business managers (som sköter ekonomin) det närmaste "teamet". Även inom övriga delar av värdekedjan har jurister ofta en viktig roll och den s.k. "Business Affairs" funktionen är etablerad och sitter ofta i eller rapporterar till ledningen.
 
 Kursen ger deltagarna en insikt i och grundläggande kunskap i de olika delar som en musikjurist behöver behärska. Målsättningen är att den ska vara relevant både för dig som är verksam, eller vill bli verksam som, jurist inom musikbranschen. Men även för dig som hanterar frågor kring användande av musik eller bara har anledning att komma i kontakt med eller är allmänt intresserad av musikbranschen från en jurists perspektiv.  
 
Vi inleder med en översyn av de olika aktörerna inom musikbranschen. Mycket tack vare streaming har musikbranschen genomgått en renässans och från att ha setts som en bransch i kris pekar idag de flesta kurvor uppåt. Men man ser även att de traditionella strukturerna utmanas av nya aktörer.
 
Därefter tittar vi närmare på de olika rättigheter som finns i musik och hur man avtalar om (överlåter respektive licensierar) dessa rättigheter. Vi går igenom de mest frekventa förekommande avtalen (artistavtal, förlagsavtal, producentavtal mm). Den största delen av många musikjuristers vardag kretsar kring royalties: hur de beräknas och, beroende på vem eller vilka du företräder, hur man vill att det ekonomiska utfallet av framtida försäljning av musik ska bli. Med praktiska exempel från olika typer av avtal kommer vi att gå igenom hur intäktsflöden ser ut och hur man förhandlar om royalties och andra ekonomiska villkor. Frågor om tolkning av royaltyklausuler behandlas också närmare.
 
Ett särskilt avsnitt ägnas även åt upphovsrättsorganisationer och rätt att använda (klarera) musikrättigheter med utgångspunkt från olika typer av användning av musik i kommersiella sammanhang. Här behandlas även frågor med konkurrensrättslig anknytning.
 
Under dagen går vi även igenom ett antal mer utpräglade immaterialrättsliga frågor som uppkommer inom musikbranschen. Framförallt kring intrång i musik ur olika perspektiv, men även om artister (och musik) som varumärken.
 
Sverige benämns ofta som det tredje största landet i världen för musik i absoluta tal sett till hur mycket musik som exporteras. Det största landet är USA och det näst största Storbritannien. Musikbranschen är i högsta grad internationell och som verksam jurist behöver man förstå de skillnader som finns mellan framförallt Europa, Storbritannien och USA.  Därför kommer vi genomgående att belysa de viktigaste skillnaderna jämfört med dessa länder.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Översyn av de olika aktörerna inom musikbranschen
 • De olika rättigheter som finns i musik och hur man avtalar om (överlåter respektive licensierar) dessa rättigheter
 • Royalties och andra ekonomiska villkor
 • Upphovsrätt och konkurrens. Användning av musik i kommersiella sammanhang
 • Immaterialrättsliga frågor. Intrång i musik, artister (och musik) som varumärken
 • Skillnader i musikbranschen ur ett internationellt perspektiv
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Entusiastiska föreläsare som fångade åhörarna"
 • "Kunniga föreläsare, intressant information och ny kunskap. Lite annat stuk på upplägget - inte bara teoretisk information vilket var väldigt bra"
 • "Allting var jättebra uppstyrt. Extremt professionella föreläsare. Fint läge (Gamla stan)"
 • "Innehåll och presentation var allt som allt väldigt bra och intressant. Jätteduktiga föreläsare"

Anmälan till kurs

 • 17 december 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Musikjuridik

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

För dig som är verksam eller vill bli verksam som jurist inom musikbranschen. Men även för dig som hanterar frågor kring användande av musik eller bara har anledning att komma i kontakt med eller är allmänt intresserad av musikbranschen ur ett juridiskt perspektiv.

Läs även om

Designrätt – de överlappande skydden

Immaterialrättens struktur

Att optimera sitt avtalsskrivande

Filmjuridik

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering