AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Mycket kan förändras och mycket kan hända under en entreprenad. Entreprenader är varaktiga avtal som kännetecknas av förändringar under entreprenadtiden. Eftersom en entreprenad kan pågå i flera år påverkas entreprenaden i större utsträckning än många andra avtal av ändrade förhållanden och fördelningen av risker mellan parterna.

Kursen fokuserar på det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna. Det kan handla om väder och vattenstånd, försenade tillstånd, granskning av handlingar och svårigheter i parternas samarbete. Vi går igenom hur AB-avtalen skiljer mellan vilken part som står risken för att entreprenaden tar längre tid än beräknat respektive för att entreprenaden blir dyrare än beräknat.

Kursen gäller kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06. Under dagen görs löpande jämförelser med köplagens lösningar, eftersom dessa spelar stor roll för hur Högsta domstolen avgör frågor inom entreprenadrätten när standardavtalens reglering är oklar. Samtidigt behandlar vi entreprenadavtalets särdrag som kan motivera att juridiska frågor inom entreprenadrätten löses på annat sätt än enligt köplagen.

Under de senaste åren har entreprenadrätten förändrats. Tidigare utbredda uppfattningar om innebörden av standardavtalens reglering har visat sig felaktiga genom ett antal avgöranden från Högsta domstolen. Entreprenadspecifika lösningar har i flera avgöranden fått stå tillbaka för lösningar grundade i allmän obligationsrätt och köplagen. Samtidigt är Högsta domstolens praxis inte helt tydlig när det gäller de underliggande principerna i entreprenadrätten. Under kursen går vi naturligtvis igenom den senaste rättspraxisen på området. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, försäkringsjurister, tjänstemän, byggledare och andra i byggbranschen (på beställar- eller entreprenörssidan) samt övriga som kommer i kontakt med entreprenadrättens ansvarsregler och som vill hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hinder och störningar, tidsförlängning samt hindersersättning
 • Tid, dröjsmål och vite
 • Rubbning och ändrade förhållanden
 • Risken för skador på entreprenaden
 • Skador och skadestånd under entreprenadtiden
 • Kopplingen mellan ansvar under entreprenadtiden och försäkring
 • Fel före slutbesiktning – bl. a. förbesiktning och beställares kontrollant
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Presentation
  • Entreprenadavtalet och den nya entreprenadrätten.
  • Parternas ansvar, risker, plikter m m, förändringar.
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Risken / faran för entreprenaden
  • Skadestånd under entreprenadtiden.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Försäkring
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Hinder och hindersersättning, fel före slutbesiktning, kontrollant med mera.
  • Uppsummering.
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mattias var duktig och kul att lyssna på. Väldigt kunnig och pratade fritt kring ämnet på ett underhållande sätt"'
 • "Engagerad, pedagogisk och tydlig föreläsare. Superbra som alltid!"
 • "Bra utvalt material och belysning av intressanta frågor inom området. Trots ett svårt ämne lyckas kursledaren hålla oss engagerade under hela kursdagen"