Hem

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Bland de vanligaste tvisterna i domstol och skiljeförfaranden är processer kopplade till fel i entreprenader. Entreprenader rör ofta stora belopp och tekniskt komplicerade frågor. Under kursen kommer vi att gå igenom felbedömningen enligt AB 04 och ABT 06, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt påföljdssystemet – felavhjälpande, beställares rätt till självhjälp och ersättning för hypotetiskt felavhjälpande samt värdeminskningsavdrag. Vi går igenom entreprenörens skadeståndsansvar i tiden efter slutbesiktningen och kopplingen till entreprenadförsäkringen.

Reglerna om felansvar och påföljder tillhör dem där entreprenaden skiljer sig från köpet. Under de senaste åren har entreprenadrätten förändrats genom ny praxis från Högsta domstolen. Tidigare utbredda uppfattningar om innebörden av standardavtalens reglering har visat sig felaktiga genom ett antal avgöranden. Entreprenadspecifika lösningar har i flera avgöranden fått stå tillbaka för lösningar grundade i allmän obligationsrätt och köplagen. Samtidigt är Högsta domstolens praxis inte helt tydlig när det gäller de underliggande principerna inom entreprenadrätten.

Under dagen görs löpande jämförelser med köplagens lösningar, eftersom dessa spelar stor roll för hur Högsta domstolen avgör frågor inom entreprenadrätten när standardavtalens reglering är oklar. Samtidigt behandlar vi entreprenadavtalets särdrag som kan motivera att juridiska frågor inom entreprenadrätten löses på annat sätt än enligt köplagen.

Kursen gäller kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06. Vi går naturligtvis igenom den senaste rättspraxisen på området. Kursen vänder sig till dig som redan har grundläggande kunskap i entreprenadrätt och viss vana av AB-avtalen.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Felbedömning i utförandeentreprenad och totalentreprenad
 • Ansvaret för uppgifter och tekniska lösningar
 • Besiktningsinstitutet
 • Påföljdskatalogen och förutsättningarna för olika felpåföljder
 • Särskilt om skador efter entreprenadtiden
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning och presentation.
  • Den nya entreprenadrätten.
  • Fel och felbedömningen (utförande- och totalentreprenad)
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fel och felbedömningen, primärt felansvar.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Besiktningsinstitutet, sekundärt felansvar ansvars- och garantitiden.
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Felpåföljder, försäkring, reklamation/preskription, summering.
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Mattias är en mycket bra föreläsare. Han är kunnig och saklig i ämnet samt trevlig i våra diskussioner"
 • "Innehållsrik kurs som genomfördes med en bra sammanställd presentation"

Anmälan till kurs

 • 18 november 2019

  Kl 09.30-16.30

 • AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 600 kr inklusive frukost, lunch, fika, standardavtal och övrig kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, försäkringsjurister, tjänstemän, byggledare och andra i byggbranschen (på beställar- eller entreprenörssidan) samt övriga som kommer i kontakt med entreprenadrättens ansvarsregler och som vill hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

Läs även om

ÄTA-arbeten

Att optimera sitt avtalsskrivande

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler