Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Allt du behöver veta om skiljeförfarande

Om du processar i domstol kan det hända att du också behöver företräda dina klienter i skiljeförfarande. Under den här kursdagen redogör vi för hur skiljeförandet går till från början till slut. Du får en teoretisk och praktisk grund så att du kan ta tillvara din klients intressen även i ett skiljeförfarande.

Vi går igenom de viktigaste skillnaderna mellan en domstolsprocess och ett skiljeförfarande och vi redogör för olika regelverk och former av skiljeförfarande. Under dagen behandlas påkallelse av skiljedom, svarsskrift och övrig skriftväxling under förfarandet, bevisfrågor i skiljeförfaranden och slutförhandling. Vi går också igenom reglerna om edition och bevisupptagning i domstol under skiljeförfarandet.

Vi belyser dessutom vilka överväganden ombuden bör göra initialt, vid utseende av skiljedomare och nämndens ordförande och i uppstarten av förfarandet – vilka frågor är viktigast att komma överens eller besluta om? Vi går igenom relevant praxis från klanderprocesser och diskuterar strategiska överväganden.

Efter kursen ska du känna dig trygg i hur ett skiljeförfarande går till och vilka som är de viktigaste frågorna.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till ombud som processar i kommersiella tvister men även till alla som helt enkelt vill lära sig mera om skiljeförfaranden.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hur skiljer sig ett skiljeförfarande från en domstolsprocess
 • Vad finns det för regelverk och former av skiljeförfarande
 • Skiljenämndens behörighet - skiljeavtalet och dess räckvidd
 • Hur utses en skiljenämnd och hur är man strategisk
 • Hur ett skiljeförfarande går till i praktiken, från första skrift till slutförhandling
 • Handläggningen i skiljeförfarande, från första skrift till slutförhandling
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Inledning
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.15
  • Forsättning
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.