Praktisk barnrätt

Praktisk barnrätt

Om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol. Kursen ger en praktisk orientering av processen från början till slut, med genomgång av det komplexa regelverket kring vårdnad, boende och umgänge. Föreläsarna tar upp olika exempel från verkligheten på hur de situationer som man ställas inför som ombud kan hanteras. Här berörs även internationella moment som man kan stöta på i barnärenden. 

Vad behöver jag ta reda på som ombud vid första klientkontakten? 
Vilken slags talan ska väckas? 
Om talan redan är väckt, vilka yrkanden ska jag själv framställa? 

Nyheter utifrån den ändrade lagstiftning med anledning av prop 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister. 

Även omständigheten att Barnkonventionens blivit svensk lag belyses. 

Vid samtidig bokning av båda kurserna erhålles 10% rabatt.​

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, jurister och övriga som behöver fördjupande kunskap om att driva mål om barn i allmän domstol.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättsliga grunder
 • - Vårdnadsbegreppet
 • - Boende
 • - Umgänge
 • Riskbedömning
 • Bevisning
 • Utredning
 • Processen
 • - Förberedelser inför
 •   -första inställelsen
 •   -huvudförhandling
 • - Interimistiska yrkanden
 • - Överenskommelser
 • - Verkställighetsfrågor
 • - Att överklaga eller inte överklaga, det är frågan
 • Internationella element
 • - Barnbortföranden
 • - Behörig domstol?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.