Praktisk barnrätt

Praktisk barnrätt

Nyheter utifrån den ändrade lagstiftning med anledning av prop 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister. 

Om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol. Kursen ger en praktisk orientering av processen från början till slut, med genomgång av det komplexa regelverket kring vårdnad, boende och umgänge. Föreläsarna tar upp olika exempel från verkligheten på hur de situationer som man ställas inför som ombud kan hanteras. Här berörs även internationella moment som man kan stöta på i barnärenden. 

Vad behöver jag ta reda på som ombud vid första klientkontakten? 
Vilken slags talan ska väckas? 
Om talan redan är väckt, vilka yrkanden ska jag själv framställa? 

Även omständigheten att Barnkonventionens blivit svensk lag belyses. 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, jurister och övriga som behöver kunskap om att driva mål om barn i allmän domstol.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättsliga grunder
 • Vårdnadsbegreppet
 • Boende
 • Umgänge
 • Riskbedömning
 • Bevisning
 • Utredning
 • Processen
 • Förberedelser inför
 • första inställelsen
 • huvudförhandling
 • Interimistiska yrkanden
 • Överenskommelser
 • Verkställighetsfrågor
 • Att överklaga eller inte överklaga, det är frågan
 • Internationella element
 • Barnbortföranden
 • Behörig domstol?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Jag tyckte att kursen var bra. Bra samspel mellan lärarna, väldigt erfarna och bra diskussioner mellan åhörarna. Trevliga lokaler och personal."
 • "Min helhetsupplevelse av kursen är mycket bra och jag kommer varmt rekommendera andra att gå den."
 • "Kursen var väldig givande och motsvarade mina förväntningar. Föreläsarna var mycket bra och kunniga."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.