Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Varje dag möter, samverkar och samarbetar vi med andra människor. Den egna effektiviteten, verksmässiga höjden och resultatet påverkas av hur bra dessa möten går – vad du får och vad du lämnar ifrån dig i fråga om information och intryck. Utkomsten av mötet beror på hur du uppfattar, tolkar och läser motparten. Den egna kulturella referensramen fungerar som tolkningshjälp, och ger besked om bedömningen av motparten. Referenserna formas av den sociala kontext vi växer upp i: vad som är ett förväntat beteende i olika situationer.

Om de kulturella bakgrunderna skiljer sig åt vid ett möte kan bedömningen av varandras avsikter bli felaktig: Något den ena ser som självklart och logiskt kan av den andra uppfattas som både avvikande och suspekt.

Ju bättre vi blir på att förstå motparten desto fler nyanser kan vi uppfatta – och genom det minska risken för onödiga missförstånd, konflikter och i förlängningen ett sämre resultat. Med fler nyanser och färre missförstånd är det lättare att skapa ett förtroende och att bygga trygga och hållbara relationer mellan människor oavsett bakgrund.

Under kursen beskrivs hur kulturell bakgrund formas och utvecklas, hur den påverkar vårt beteende och våra tolkningar av andra människor samt på vilket sätt vi kan råka feltolka informationen. Vi identifierar delar i vår egen kulturella bakgrund, arbetar kring minicase och tränar på olika metoder för att skärpa den egna förmågan att skapa framgångsrika interkulturella möten. Kursen ger verktyg och samtalsstrategier som underlättar och kan effektivisera kommunikationen och samspelet med andra.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som möter och samverkar med människor i det dagliga arbetet och som vill öka möjligheten att göra en korrekt analys av andra människors beteende, samt vill förbättra förmågan att få fram korrekt och nyanserad information i möten med klienter, kollegor eller andra.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad är ”kulturell bakgrund”? Referensramar, tolkningsmetoder och kulturell programmering
 • Gränsdragning - vad kan inte förklaras med kulturell tillhörighet?
 • Att vara hemmablind – vad är självklart för dig?
 • Dolda koder – olyckliga felbedömningar, fallgropar och framgångsfaktorer
 • Kulturella informationsstilar – kan du byta mellan olika?
 • Sociala identiteter och konfliktreducerande principer
 • Praktiska metoder och verktyg för att förstå det som sägs på det sätt som det menas
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Individuellt arbete med minicase
  • Genomgång av teori kring bland annat kulturell programmering, gränsdragning, vår egen kognitiva förmåga och begränsningar, fallgropar och riskanalys
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Hemmablindhet kontra etnocentrism, dolda kulturella koder, informationsstilar
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Teori om sociala identiteter och konfliktreducerande principer
  • Praktiska metoder för att förstå det som sägs på det sätt som det menas
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Arbete kring minicase – genomgång, feedback, diskussionsutrymme
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket intressant och givande kurs! Bra nivå, både generellt och bitvis mer specifikt. Läraren var mycket kompetent och lyssnade in oss som grupp väl"
 • "Meta är en mycket duktig, erfaren och rolig föreläsare som kunde navigera i svåra frågor utan att bli för korthuggen, men heller inte dyka ner för djupt"
 • "Bra kursledare med stort engagemang och insikt om frågorna. Intressant med blandad grupp med olika erfarenheter"
 • "Lätt att lyssna till och inkluderade oss deltagare. En mycket givande dag som inspirerar till att fortsätta utforska området"