Kontakta oss

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Det senaste årets praxis i de nya immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga domstolarna PMD och PMÖD.

Kursen går igenom vilka materiella frågor, inom ramen för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätten, som har kommit att behandlas under året och analyserar trender i behandlingen av dessa. Har olika rättsområden, t. ex. varumärkes- och marknadsföringsrätten, som nu ligger i samma domstol, kommit att behandlas på ett mer samlat och enhetligt sätt? Har behandlingen av registreringsärenden kommit att förändras? Vilka processrättsliga frågor, t. ex. rörande domstolarnas kompetensområde eller dess hantering av mål, har ställts på sin spets? Har ny lagstiftning, t. ex. konkurrensskadelagen, kommit att påverka domstolarnas verksamhet? Hur ser möjligheterna till prövningstillstånd, till PMÖD och till HD, ut? Hänvisas frågor till EU-domstolen? Vilka har varit de viktigaste avgörandena under året? Kan man se några indikationer om utvecklingen längre fram?

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister, ombud och övriga som arbetar med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka materiella frågor, inom ramen för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätten, har kommit att behandlas? Kan man se några trender i behandlingen av dessa?
 • Har olika rättsområden, t. ex. varumärkes- och marknadsföringsrätten, som nu ligger i samma domstol, kommit att behandlas på ett mer samlat och enhetligt sätt?
 • Har behandlingen av registreringsärenden kommit att förändras?
 • Vilka processrättsliga frågor, t. ex. rörande domstolarnas kompetensområde eller dess hantering av mål, har ställts på sin spets?
 • Har ny lagstiftning, t. ex. konkurrensskadelagen, kommit att påverka domstolarnas verksamhet?
 • Hur ser möjligheterna till prövningstillstånd, till PMÖD och till HD, ut?
 • Hänvisas frågor till EU-domstolen?
 • Vilka har varit de viktigaste avgörandena under året?
 • Kan man se några indikationer om utvecklingen längre fram?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "En bra uppdatering av aktuella rättsfall och intressanta diskussioner"
 • "Sakligt, tydligt och intressant"