Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliancefunktioner har under 2000-talet inrättats i finansiella företag. Funktionen arbetar självständigt men nära företagets högsta ledning och styrelse. Det handlar inte bara om att följa regler utan också kunders, samarbetspartners och samhällets förväntningar när det gäller att följa regler och praxis inom olika områden.

Denna kurs vänder sig särskilt till verksamheter som inte styrs av krav på en compliancefunktion från myndigheter eller av andra lagkrav. Kursen innehåller tre delar: 

 1. Hur kan man organisera en compliancefunktion? Hur bestämmer man vilka frågor funktionen ska arbeta med? Och hur ska funktionen arbeta effektivt och konstruktivt för att skapa verklig nytta för bevarandet av företagets förtroende på marknaden?
 2. Intressekonflikter – hur kan man förhindra att intressekonflikter, jävssituationer och korruption  uppstår i verksamheten?
 3. Näringspenningtvätt – vad innebär detta och hur kan man arbeta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt?

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagschefer, jurister samt alla som arbetar med compliance eller behöver ha kunskap om regelefterlevnad.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Så fungerar en effektiv compliancefunktion
 • Klassiska compliancefrågor
 • Hur compliance skapar verklig nytta för företaget
 • Verktyg för att hantera intressekonflikter, jävssituationer och korruption
 • Hur compliance motverkar penningtvätt
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.