Avancerad trafikskadereglering

Avancerad trafikskadereglering 

Trafikskadereglering utgör en komplex verksamhet som ställer krav på juridisk kunskap inom bland annat följande områden:

 • Vad utgör en skada?
 • Vad krävs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik?
 • Vad är ett motordrivet fordon?
 • Hur hanteras de bevisfrågor som uppkommer i samband med trafikskadereglering?
 • Enligt vilka principer fördelas vållande i samband med trafikskador?
 • Vilka skador ersätts ur trafikförsäkringen?
 • Vilka möjligheter till ersättning för så kallade merkostnader föreligger enligt TSL?
 • Vilka olika moment (utöver trafikförsäkringen) ingår i en motorförsäkring?
 • Hur hanteras skador på motorförsäkringens kaskomoment?
 • Hur inverkar säkerhetsföreskrifterna vid regleringen av motorskador?
 • Hur är återkravsöverenskommelsen uppbyggd?


Under utbildningen behandlas samtliga dessa frågor översiktligt i syfte att ge deltagarna överblick och de grundläggande verktyg som behövs för att med säker hand kunna göra de juridiska bedömningar som trafikskadereglering typiskt sett ger upphov till.

Mot denna allmänna bakgrund ges deltagarna tillfälle till fördjupade diskussioner beträffande några av de nämnda frågeställningarna, vilka inte sällan ger upphov till besvärliga avvägningar. I denna del diskuteras frågan om:

 • Vad som i trafikskadesammanhang egentligen utgör skada
 • Vad som krävs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik samt
 • Hur vållande i samband med trafikskador närmare bestämt ska fördelas.


Syftet med denna del av utbildningen är att ge deltagarna sådana mera djuplodande kunskaper som krävs för att med säker hand kunna ta ställning i mera komplicerade fall och därvid motivera sitt ställningstagande på ett övertygande sätt.

Under utbildningen varieras teoretiska genomgångar med diskussion beträffande praktiska fall.

Målgrupp

Kursen vänder sig till erfarna trafikskadereglerare, trafikskadespecialister, försäkringsjurister, advokater och andra ombud.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad utgör en skada?
 • Vad krävs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik?
 • Vad är ett motordrivet fordon?
 • Hur hanteras de bevisfrågor som uppkommer i samband med trafiskadereglering?
 • Enligt vilka principer fördelas vållande i samband med trafikskador?
 • Vilka skador ersätts ur trafikförsäkringen?
 • Vilka möjligheter till ersättning för så kallade merkostnader föreligger enligt TSL?
 • Vilka olika moment (utöver trafikförsäkringen) ingår i en motorförsäkring?
 • Hur hanteras skador på motorförsäkringens kaskomoment?
 • Hur inverkar säkerhetsföreskrifterna vid regleringen av motorskador?
 • Hur är återkravsöverenskommelsen uppbyggd?
 • Vad som i trafikskadesammanhang egentligen utgör skada
 • Vad som krävs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik samt
 • Hur vållande i samband med trafikskador närmare bestämt ska fördelas.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Hög kunskapsnivå på föreläsarna och givande med två perspektiv, där en föreläsare är teoretiker och en praktiker"
 • "Innehållsrik kurs som gav en djupdykning i praxis med resonemang kring aktuella domar på området. Ingående genomgång av kriterierna i lagstiftningen"
 • "Kursen innehöll givande diskussioner kring verkliga fall och bra övningsuppgifter på intressanta ämnen"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.