Lojalitet i anställningen

Lojalitet i anställningen – webbinarium

I alla anställningsförhållanden föreligger en lojalitetsplikt. Det är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare att veta vad den innebär och hur man ska hantera eventuella brott mot lojalitetsplikten i en anställning. Vilka skyldigheter har en arbetstagare respektive arbetsgivare? Behöver man informera om lojalitetsplikten eller gäller den ändå? Under kursen går advokat Louise D'Oliwa igenom vad lojalitetsplikten i anställningen innebär. Kursen varvas med exempel och rättspraxis.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till arbetsgivare och personalchefer samt advokater och jurister.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Allmänt om lojalitetsplikt
 • Arbetstagarens lojalitetsplikt
 • Främja arbetsgivarens intressen
 • Konkurrens
 • Sekretess
 • Avvärja brott?
 • Arbetsgivarens lojalitetsplikt
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Inledning
 • 16.00
  • Avslut

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Tydligt, pedagogiskt och bra rättsfall"
 • "Föreläsaren klargjorde vad lojalitet innebär och vad som är brott mot lojalitet på ett mycket bra sätt"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.