Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Målsägandebiträdets roll

Kursen innebär en genomgång av målsägandebiträdets roll och arbetet som målsägandebiträde och ger vägledning om det praktiska arbetet från förordnandet till dom och efter dom. Arbetet som målsägandebiträde innebär att företräda brottsoffer under förundersökning, vid rättegång och efter dom. Målsägandebiträdet ska stötta och vägleda målsäganden under denna process som kan pågå en mycket lång tid. Kursen kommer ge kunskap om hur målsägandebiträdet ska agera under förhör, möjligheter att begära överprövning, angående skadeståndsanspråk, att biträda åtal, möjligheter att överklaga, angående process i överrätt m.m.
Målsägandebiträdet har en väldigt viktig roll, inte minst under förundersökningen, och hur man agerar som målsägandebiträde kan vara avgörande för om det kommer väckas åtal eller inte och inte minst kan målsägandebiträdet bemötande av målsäganden vara av mycket stor betydelse målsägandens upplevelse av rättsprocessen och av känslan att känna sig trodd.

Målgrupp

Biträdande jurister och nyblivna advokater samt advokater som inte jobbat som målsägandebiträde tidigare eller endast kort tid

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • När har man rätt till målsägandebiträde
 • Arbetet som målsägandebiträde under förundersökningen
 • Arbetet inför huvudförhandling samt under huvudförhandling
 • Målsägandebiträde i hovrätt
 • När åklagaren inte överklagar- målsägandebiträdet roll och möjligheter
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.