Bostadshyreslagstiftningen

Bostadshyreslagstiftningen – grundläggande genomgång och nyheter avseende åtgärder mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

På en bostadsmarknad som kännetecknas av bostadsbrist aktualiseras ofta frågor om i vilka situationer hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet. Inte sällan önskar hyresgästen upplåta lägenheten i andra hand, eller överlåta lägenheten, när hyresgästen inte längre har samma behov av lägenheten.

Sedan den 1 oktober 2019 har nya regler börjat gälla som bland annat ska ge hyresvärdar bättre möjligheter att motverka svarthandel med hyreskontrakt och olovliga upplåtelser i andra hand. Ändringarna innebär bland annat att det har blivit brottsligt att köpa hyreskontakt, att reglerna kring byte har stramats åt, samt att hyresgästen som olovligen hyrt ut lägenheten i andra hand kan förlora hyresrätten utan att ha getts möjlighet att vidta rättelse. De nya reglerna innebär också begränsningar och sanktioner mot den förstahandshyresgäst som tar ut en oskälig hyra vid andrahandsuthyrning.

På kursen fokuserar vi på hyreslagens regler avseende rätt till förlängning av bostadshyresavtal och på de nya reglerna i hyreslagen. Vi går grundligt igenom de situationer där hyresgästens besittningsskydd får ge vika och i vilka situationer hyresgästen har rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Vi redovisar exempel och förklarar hur hyresvärdar kan gå tillväga i sitt praktiska arbete med att beivra missbruk med hyresrätter. 

 • I vilka situationer har hyresgästen rätt att överlåta eller byta hyresrätten?
 • Hur kan hyresvärden  agera när hyresvärden misstänker överlåtelse mot ersättning?
 • I vilka situationer har hyresgästen rätt att upplåta lägenheten i andra hand?
 • Vilken hyra får tas ut av förstahandshyresgästen vid upplåtelse i andra hand?
 • Hur kan hyresvärden agera när hyresvärden misstänker olovlig andrahandsupplåtelse?

Inom ramen för kursen ges gott om tid till frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till jurister, fastighetsförvaltare, uthyrare och andra personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med frågor rörande bostadshyreskontrakt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • I vilka situationer hyresgästen har rätt att överlåta eller byta hyresrätten?
 • Hur kan hyresvärden agera när hyresvärden misstänker överlåtelse mot ersättning?
 • I vilka situationer hyresgästen har rätt att upplåta lägenheten i andra hand?
 • Vilken hyra får tas ut av förstahandshyresgästen vid upplåtelse i andra hand?
 • Hur kan hyresvärden agera när hyresvärden misstänker olovlig andrahandsupplåtelse?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.