Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning!

Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning!

VD-avtal och anställningsavtal för högre befattningshavare föreskriver ofta att tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska avgöras genom skiljedom i stället för i domstol. Som processförare behöver man därför ha kunskap om hur det går till att driva en arbetsrättslig tvist i ett skiljeförfarande. På vilket sätt skiljer sig skiljeförfarandet från domstolsprocessen och vad bör man tänka på?  Målet med kursen är att ge deltagarna en teoretisk och praktisk vägledning i att driva en arbetsrättslig tvist inför en skiljenämnd.

Under kursen tar vi bland annat upp hur valet av skiljeklausul påverkar skiljeförfarandet. Vi går igenom särdragen för skiljeförfarandet och vad man som ombud eller företrädare för part särskilt bör vara uppmärksam på för att tillvarata partens rätt i skiljeförfarandet. Särskilda problemställningar som kan uppkomma under skiljeförfarandet behandlas, bland annat hur motkrav från motparten hanteras i ett skiljeförfarande, hur bevisning säkras, om sekretess gäller för skiljeförfarandet och i vilka situationer allmän domstols inblandning kan aktualiseras.  

Efter kursen hoppas vi att du känner dig förtrogen med hur skiljeförfarandet går till, de svårigheter som kan uppkomma i en arbetsrättslig process som förs inför skiljenämnd, vilka kostnader det är förenat med samt fördelar- och nackdelar med skiljeförfarande.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater samt jurister på bolag och arbetsgivar- eller fackförbund som vill få en teoretisk genomgång och praktiska tips i att driva en arbetsrättslig tvist i ett skiljeförfarande. Deltagarna bör ha processvana och arbetsrättslig kompetens för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka typer av skiljeförfarande finns det och vilka är deras särdrag?
 • Hur skiljer sig skiljeförfarandet från processen i allmän domstol och vilken betydelse har det för processföringen?
 • Hur hanteras processen om skiljeklausulen betraktas som oskälig?
 • Kan svaranden framställa egna yrkanden i skiljeförfarandet?
 • Är uppgifter som kommer fram i skiljeförfarandet skyddade av sekretess?
 • Hur kan part säkra bevisning?
 • Påverkas fördelningen av kostnaderna när en part anses som svagare?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas