Aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor

Aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor

I kursen behandlas centrala och väsentliga aktiebolagsrättsliga frågor för alla som arbetar med aktiebolag, särskilt följande.

- Fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska bestämmelser i aktiebolagslagen

- Olika bolagsformer

- Aktieägaravtalet och bolagsordningen

- Aktiebolagsrätt, avtalsrätt och familjerätt

- Kompetensfördelningen bolagsstämman, styrelsen och VD

- Beslutsbehörighet, företrädarbehörighet och befogenhet

- Formenliga och formlösa bolagsstämmor

- Klander av beslut

- Kapitalanskaffning

- Värdeöverföringar

- Förbjudna lån

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagschefer, jurister samt alla som arbetar med aktiebolag eller behöver ha kunskap om aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor .

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska bestämmelser i aktiebolagslagen
 • Olika bolagsformer
 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen
 • Aktiebolagsrätt, avtalsrätt och familjerätt
 • Kompetensfördelningen bolagsstämman, styrelsen och VD
 • Beslutsbehörighet, företrädarbehörighet och befogenhet
 • Formenliga och formlösa bolagsstämmor
 • Klander av beslut
 • Kapitalanskaffning
 • Värdeöverföringar
 • Förbjudna lån
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • Erik är en av de bästa föreläsare vi har i Sverige som vågar bjuda på sina erfarenheter.
 • Otroligt bra och inspirerande föreläsare.
 • Utomordentligt, Erik är både kunnig och trevlig och har en god förmåga att hålla åhörarnas uppmärksamhet på topp.