Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal

Konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal 

Genom införandet av konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtalet kan arbetsgivaren utsträcka vissa delar av arbetstagarens lojalitetsplikt till att gälla efter anställningens upphörande. Sådana klausuler är centrala för att företag ska kunna skydda sina företagshemligheter, kunder och anställda. De får dock inte användas i större utsträckning än vad som anses skäligt och riskerar då att ogiltigförklaras i sin helhet.

Sedan 2015 gäller ett nytt kollektivavtal om användningen av konkurrensklausuler som reglerar under vilka situationer en konkurrensklausul får användas och hur den får utformas. Avtalet reglerar dock inte användandet av klausuler som syftar till att förbjuda värvning av kunder eller anställda. Istället har regleringen gällande användande av sådana klausuler främst växt fram genom Arbetsdomstolens praxis.

Under kursen går vi igenom relevanta delar av avtalslagen, de två kollektivavtalen som reglerar användandet av konkurrensklausuler, skillnaderna mellan konkurrens- och värvningsklausuler samt aktuell praxis.  Vi gör också en utblick till övriga nordiska länders regleringar samt diskuterar hur avgränsningen gentemot konkurrens- och värvningsförbud i andra typer av avtal, såsom aktieägaravtal, incitamentsprogram, m.m. kan göras och vilket regelverk som gäller då. Under kursen belyses också hur processrättsliga säkerhetsåtgärder kan nyttjas för att säkerställa att klausulerna iakttas och inte blir verkningslösa under en pågående process i domstol eller skiljenämnd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsgivare, HR-ansvariga, personalchefer och jurister på företag, samt advokater och biträdande jurister.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Konkurrensklausuler
 • Värvningsförbud avseende kunder
 • Värvningsförbud avseende anställda
 • Säkerhetsåtgärder under process i domstol eller skiljenämnd
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fördjupning och presentation av seminarieunderlaget
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Arbete och genomgång av seminariefrågor
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.