Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen

I brittiska företag har man under många år arbetat aktivt och strukturerat med att lösa konlikter på arbetsplatser i ett mycket tidigt skede och på så sätt uppnått betydande fördelar. Detta har man bland annat gjort genom att involvera en tredje part  – en medlare  – antingen från den egna organisationen eller genom att anlita en extern medlare.

Medling är en väl etablerad konflikthanteringsmetod med brett forskningsstöd. Medling är en av de få metoderna att hantera konflikter, utanför det rättsliga systemet, som är akademiskt utvärderat och effektivt. Metoden kan användas inom olika konfliktområden och används bl.a. på arbetsplatser, i familjeföretag, vårdnadstvister etc.

Den brittiska modellen ”Workplace Mediation” utgår från att de involverade medarbetarna och medlaren möts under en heldag, som på förmiddagen inleds med enskilda möten mellan medlaren och medarbetarna. Eftermiddagen tillbringas i ett gemensamt möte, där medarbetarna får medlarens stöd i en kreativ dialog som syftar till att bygga eller återskapa funktionella arbetsrelationer. Vanligtvis avslutas medlingen genom att en skriftlig överenskommelse träffas mellan medarbetarna, i syfte att konkretisera ett nytt och kreativt framtida arbetssätt.

Kursen fokuserar på hur man strukturerat kan hantera konflikter på arbetsplatser och på så sätt få medarbetare att fungera mer funktionellt tillsammans. Härigenom kan man undvika bland annat sjukskrivningar, utbrändhet, omplaceringar, uppsägningar, avskedanden, domstolstvister och kostnader. Omvänt kan man också återfå bland annat arbetsglädje och produktivitet. Under kursdagen kommer en gruppövning i form av ett rollspel att hållas där kursdeltagarna praktiskt får pröva på modellen ”Workplace Mediation".

Målgrupp

Alla som professionellt arbetar med HR-frågor, såsom advokater, arbetsrättsjurister och HR-chefer/-personal samt chefer.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Kostnaderna av dysfunktionella konflikter på arbetsplatser
 • Medling som modell
 • Att kreativt hantera arbetsplatskonflikter genom medling, med enskilda och gemensamma möten mellan parterna och medlaren
 • Den brittiska modellen ”Workplace Mediation”
 • Gruppövning i form av ett rollspel i medling
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Inskrivning och frukost
 • 09.00
  • Pass I
  • Bakgrund - Kostnader för dysfunktionella konflikter på arbetsplatser
 • 10.00
  • Fika
 • 10.15
  • Pass II
  • Enskilda möten mellan medlaren och de involverade medarbetarna
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Pass III
  • Gemensamt möte mellan medlaren och de involverade medarbetarna
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Pass IV
  • Rollspel - Workplace mediation
 • 16.00
  • Kursen avslutas